>
>
Podporovatelia SFPA

Podporovatelia SFPA

Len vďaka naším partnerom a podporovateľom, môžeme dnes robiť zo spoločnosti lepšie a funkčnejšie miesto.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.

Nadácie a mimovládne organizácie

Granty EHP a Nórska
Medzinárodný vyšehradský fond (IVF)
Nadácia EPH
Nadácia Friedricha Eberta
Nadácia Hannsa Seidela
Nadácia Konrada Adenauera
Nadácia MH SR
Nadácia Orange
Nadácia SPP

Veľvyslanectvá

Veľvyslanectvo Českej republiky
Veľvyslanectvo Kanady
Veľvyslanectvo Poľskej republiky
Veľvyslanectvo Spolkovej republiky Nemecko
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska
Veľvyslanectvo USA
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku

Domáce inštitúcie

Úrad vlády SR
Ministerstvo hospodárstva SR
Ministerstvo obrany SR
Ministerstvo vnútra SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Ministerstvo životného prostredia SR
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (SlovakAid)
Úrad hraničnej a cudzineckej polície

Korporátni podporovatelia

Datatherm, spol. s r.o.
Eustream, a.s.
Nafta, a.s.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Slovenské elektrárne, a.s.
Stredoslovenská energetika, a.s
Slovenský plynárensky priemysel, a.s.
Slovenský plynárenský a naftový zväz
Transpetrol, a.s.