Názory

Päť dôvodov pre obrannú dohodu s USA
Názor
10.01.2022
Jozef Bátora
Päť dôvodov pre obrannú dohodu s USA

Ani od hasičov nemôžeme čakať, že uhasia požiar v našom dome, ak v ňom nebudú mať rozmiestnené hasiace prístroje a hydranty, ktoré udržiavajú. Preto je z bezpečnostného hľadiska pre Slovensko dôležitá obranná dohoda s USA.

Svetoslav Bombík: Homo politicus v najlepšom zmysle slova
Názor
27.10.2021
Pavol Demeš
Svetoslav Bombík: Homo politicus v najlepšom zmysle slova

Jeden z lídrov študentského hnutia v novembri 1989 stál pri zrode slovenskej diplomacie a spolupodieľal sa na príprave prvej zahraničnopolitickej stratégie SR. Ministerstvo zahraničných vecí uskutočnilo v októbri prvé podujatie pod názvom Analytické dni Svetoslava Bombíka.

Ilúzie bokom. Západ bude musieť s Talibanom spolupracovať
Názor
25.09.2021
Roger Hilton
Ilúzie bokom. Západ bude musieť s Talibanom spolupracovať

Arogancia Západu má jedovatý účinok a zahmlieva strategické myslenie. Nikdy by sme nemali podceňovať význam ideologicky podloženej odvahy a trpezlivosti.