>
>
Správna rada RC SFPA

Správna rada RC SFPA

Predseda

Juraj STERN
rektor Paneurópskej vysokej školy n.o.

Členovia

Gabriel BEER
poradca predstavenstva SPP Infrastructure, a.s.

Michaela BENEDIGOVÁ
riaditeľka a konateľka Seesame, s.r.o., konzultantka v oblasti komunikácie

Vladimír BILČÍK
poslanec Európskeho parlamentu

Katarína CSÉFALVAYOVÁ
riaditeľka, Institute for Central Europe

Pavol DEMEŠ
politický analytik, Transatlantic Fellow, German Marshall Fund of the U.S.

Karel HIRMAN
podnikateľ v oblasti energetiky a medzinárodného obchodu

Eduard KUKAN
bývalý politik, kariérny diplomat a poslanec Európskeho parlamentu

Michael PETRÁŠ
bývalý vedúci zahraničnopolitického programu kancelárie Friedrich Ebert Stiftung v Bratislave

Magda VÁŠÁRYOVÁ
zakladateľka SFPA, predsedníčka Správnej rady Via Cultura, predsedníčka spolku slovenských žien ŽIVENA

Peter WEISS
bývalý politik a diplomat