>
>
Návod na poukázanie 2% z dane z príjmu

Návod na poukázanie 2% z dane z príjmu

Ďakujeme, že ste sa rozhodli poukázať 2% z Vašich daní práve Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.

Vážení priatelia a sympatizanti,

aj tento rok sa môžete slobodne rozhodnúť, či ponecháte všetky Vaše dane štátu alebo či 2 % z nich venujete na dobrú vec. VENUJTE 2% Vašich daní z príjmov Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.

Vaše 2 % prispejú k zvýšeniu informovanosti slovenskej verejnosti o zahraničnej politike, vydávaniu pôvodných slovenských publikácií, vytváraniu príležitostí pre mladých slovenských odborníkov, posilneniu verejnej diplomacie, a v konečnom dôsledku prispejú k skvalitneniu zahraničnej politiky SR.

Pomôžte nám v našej snahe pomáhať zahraničnej politike SR. Vami darované prostriedky využijeme transparentne a účelne.

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno: Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku
IČO: 308 053 25
Právna forma: Občianske združenie
Ulica, číslo: Staromestská 596/6D
PSČ: 811 03
Obec: Bratislava

Bankový účet: SK07 1100 0000 0026 2784 4935 (Tatra banka, a.s.) SFPA je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom VVS/1-900-90-8588


Pre zobrazenie podrobného postupu, kliknite na typ subjektu:

*Fyzická osoba si sama podáva daňové priznanie. Zamestnanec je osoba, ktorej ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň robí zamestnávateľ.