>
Publikácie

Publikácie

Vesmírna obrana – výzva pre Slovensko? Juraj Sýkora

Projekt vznikol v spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung – Zastúpenie v Slovenskej republike.

Dezinformácie a V4 Juraj Sýkora Miroslava Pisklová

Tento projekt realizovalo Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku s podporou Nadácie Hannsa Seidela.

Dezinformácie a ich vplyv na slovenskú spoločnosť Juraj Sýkora

Správa z okrúhleho stola slovenských expertov, Tovarníky, 23.-24. júna 2022

Výročná správa za rok 2021

Prinášame Vám zhrnutie aktivít SFPA vo Výročnej správe za rok 2021.

Minilateral Cooperation in the EU Juraj Sýkora Matúš Mišík

Internal Cohesion, Group Dynamics, and Voting Behaviour of Selected State Blocks

CEEC 2021 REPORT Veronika Oravcová Matúš Mišík

Report sumarizujúci najdôležitejšie myšlienky, ktoré zazneli z úst rečníkov počas 15. ročníka Stredoeurópskej energetickej konferencie (CEEC) , ktorá sa konala 22. novembra 2021 v Bratislave.

NATO 2030 – analýza vybraných problémov Juraj Sýkora

Štúdia NATO 2030 – analýza vybraných problémov bola vypracovaná v rámci projektu NATO 2030 – analýza dokumentu a navrhnutie odporúčaní pre Slovensko, ktorý bol zrealizovaný vďaka podpore Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Policy Paper: New START Treaty – State, future and implications for the EU and V4 Juraj Sýkora

In this policy paper "New START Treaty – State, future and implications for the EU and V4", written in cooperation with the Think Visegrad think tank, Juraj Sýkora, a Junior Researcher at SFPA, analyses the current state of nuclear arms control, the New START Treaty, what it contains and who it concerns. The policy paper also analyses the prospects until 2026, when the extension of the Treaty expires.

For the people? Donbas between corporative interests and breeze of change Samuel Goda

We believe this study proffers, among other things, an explanation for the existing situation in the region and identifies future trends and tendencies. We also believe that our recommendations provide both accurate as well as normative insights to all those who are interested in Ukraine and to key players in the field, including the OSCE, helping the conflict-affected country and its people.

Implementation of Berlin Process in the Western Balkans Countries (EN) Tomáš Strážay

Policy study “Implementation of Berlin process in the Western Balkans countries” that is in front of you is a result of deep and committed work of all our partners and colleagues within the project, and it represents general overview of major facts within the analyzed area.

Ročenka zahraničnej politiky SR 2003

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Ročenka zahraničnej politiky SR 2002

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Ročenka zahraničnej politiky SR 2001

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Ročenka zahraničnej politiky SR 2000

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Political & social security in Arabian Gulf region and United Arab Emirates (after second Gulf War). External and Internal Challenges

The aim of this study is to identify regional and international challenges to security in the Arabian Gulf region resulting from developments over the last decades as well as to examine their impact on the security in this area generally and in the United Arab Emirates (UAE) particularly. This study is also aimed at drawing up a strategy on strengthening political and social security of the UAE.

The Redefinition of the Transatlantic Partnership

Traditionally, the dominant agenda in transatlantic relations has been military security governed by the US and its nuclear preponderance. The “balance of threat” resulted in the primacy of the military sphere over the economic sphere. Since 1985 the US-EU agenda has changed fundamentally due to the disappearance of the Soviet- American security agenda, structural developments in the world economy, and the attempt on both sides to re-examine their respective roles in the international system with respect to the economic and security spheres.

Transatlantická ekonomická integrácia. Partnerstvo alebo rivalita USA a Európy?

Transatlantická previazanosť a spoločná zodpovednosť za globálne vodcovstvo dnes natoľko vzrástli, že EÚ s USA musia prísť nielen s novou stratégiou a inštitucionálnou kapacitou na zvládnutie bilaterálnych vzťahov, ale aj s návrhom riešenia otázok globálnej ekonomiky. Scenáre ďalšieho vývoja transatlantických vzťahov sú rôzne: pesimistické i optimistické.

Eastern Enlargement of the European Union: Perspectives and Role of the East and West German Länder

The following study is based on my M.Phil. dissertation that I submitted at the University of Oxford in April 1999. I am grateful for the financial assistance from the Henry R. Kravis Scholarship and Maurice Latey Award that enabled me to carry out the research for this study. I would like to thank Timothy Garton Ash and David Hine for their guidance, advice and patience. I am also grateful to Vladimír Handl for his comments.

Ročenka zahraničnej politiky SR 1999

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Ročenka zahraničnej politiky SR 1999

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Európa a národy – európsky národ alebo Európa národov?

Preklad knihy diplomata a publicistu, ktorý je v súčasnosti veľvyslancom Švédska v Českej republike a v Slovenskej republike so sídlom v Prahe, Jeho Excelencie Ingmara Harlssona: Európa a národy (Európsky národ alebo Európa národov?).

Zahraničná politika Slovenskej republiky: východiská, stav a perspektívy Alexander Duleba

"Kvalitná zahraničná politika a upevňovanie postavenia SR na medzinárodnej scéne patria k prioritám budovania štátu preto by jej mala patriť primeraná politická pozornosť...Ak chce moderné Slovensko uspieť v medzinárodnej konkurencii, a to je jeho jediná šanca, musí prekonať (tieto) falošné predstavy, otvoriť sa vonkajším vplyvom a prostredníctvom profesionálnej zahraničnej politiky so zázemím informovanej verejnosti presadzovať svoje prirodzené záujmy na medzinárodnom poli."

Ukrajina, stredná Európa a Slovensko Alexander Duleba

Záujmy a perspektívy spolupráce (Medzinárodná konferencia Bratislava, 24. – 25. 10. 1997)