>
Publikácie

Publikácie

Kanada a Slovensko: Prvých 30+ rokov

Publikácia Kanada a Slovensko: Prvých 30+ rokov od zahraničnopolitického analytika Pavla Demeša je rozšíreným vydaním jeho knihy o kanadsko-slovenských vzťahoch vydanej v roku 2018.

Slovensko-ukrajinské cezhraničné centrum Alexander Duleba Peter Brezáni Veronika Oravcová

Cieľom tohto analytického výstupu je pripraviť plán vybudovania Slovensko-ukrajinského cezhraničného centra (SKUAC), ktoré ponúkne verejnoprospešné služby orgánom regionálnej a lokálnej verejnej územnej správy, podnikateľským subjektom a mimovládnym organizáciám v slovensko-ukrajinskom pohraničí v oblasti vzdelávania, výskumu a odbornej projektovej podpory v oblasti územného rozvoja a cezhraničnej spolupráce.

Vesmírna obrana – slovenský pohľad do vesmíru Timotej Kováčik

SFPA v spolupráci s Friedrich-Ebert Stiftung v decembri 2023 zorganizovala druhý okrúhly stôl expertov a expertiek zo štátneho, súkromného a akademického sektora, aby spolu prebrali potenciál Slovenska a jeho medzinárodných partnerov v operačnej doméne vesmíru.

Metodika vzdelávania slovenskej mládeže: Ako chrániť študentov proti dezinformáciám o zahraničnej politike, EÚ a NATO? Miroslava Pisklová

Publikácia kombinuje znalosti rôznych relevantných odborov a prispeje ku komplexnému boju proti dezinformáciám na Slovensku.

Čo nás stoja dezinformácie? Hlavní aktéri, strategická komunikácia a ekonomické aspekty dezinformácií počas pandémie Miroslava Pisklová

Zámerom publikácie je priblížiť odbornej a laickej verejnosti informácie z výskumov zameraných na dosah nielen pandémie covidu-19, ale aj dezinformačných a konšpiračných naratívov na ekonomiku Slovenska v rokoch 2020 až 2022.

Priateľ, partner, spojenec

Príbeh slovensko-amerických vzťahov od Nežnej revolúcie dodnes

Zahraničná politika Slovenska po voľbách očami SFPA – Tri scenáre

Nadchádzajúce parlamentné voľby budú mať priamy dopad na formovanie domácej politiky i vývoja v jednotlivých sektoroch. Ovplyvnia tiež formovanie zahraničnej, európskej i bezpečnostnej politiky Slovenska prinajmenšom na najbližšie roky. Experti SFPA na základe dostupných zdrojov a vlastnej expertízy vypracovali tri scenáre možného povolebného vývoja v spomínaných troch oblastiach.

Ženy v diplomacii Ivana Uličná

Učebnica Ženy v diplomacii mapuje spoločensko-kultúrne, ekonomické a inštitucionálne bariéry pre ženy v oblasti diplomacie a zahraničnej politiky, analyzuje ich vplyv na súčasné postavenie žien a poukazuje na praktické riešenia pre zvýšenie inklúzie a diverzity v tejto oblasti.

Slovensko a Spojené kráľovstvo: Prvých 30 rokov

Táto dvojjazyčná publikácia je prvou svojho druhu, ktorá skúma históriu slovensko-britských vzťahov v moderných dejinách. Je poctou prvým tridsiatim rokom vzájomných diplomatických vzťahov.

QMV v SZBP: blížiaca sa nevyhnutnosť alebo znovu sa objavujúca utópia? Miroslava Pisklová

Tento politický dokument bol vypracovaný v rámci štipendijného programu Think Visegrad in Brussels.

Dekarbonizácia a spravodlivý prechod vo V4: skúsenosti vyšehradských krajín

Tento projekt sa uskutočnil vďaka grantu Visegrad+ z Medzinárodného vyšehradského fondu.

Dezinformácie a V4 Miroslava Pisklová

Tento projekt realizovalo Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku s podporou Nadácie Hannsa Seidela.

Dezinformácie a ich vplyv na slovenskú spoločnosť

Správa z okrúhleho stola slovenských expertov, Tovarníky, 23.-24. júna 2022

Vesmírna obrana – výzva pre Slovensko?

Projekt vznikol v spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung – Zastúpenie v Slovenskej republike.

Minilaterálna spolupráca v EÚ

Vnútorná súdržnosť, skupinová dynamika a volebné správanie vybraných štátnych blokov

NATO 2030 – analýza vybraných problémov

Štúdia NATO 2030 – analýza vybraných problémov bola vypracovaná v rámci projektu NATO 2030 – analýza dokumentu a navrhnutie odporúčaní pre Slovensko, ktorý bol zrealizovaný vďaka podpore Ministerstva obrany Slovenskej republiky

Policy Paper: New START Treaty – State, future and implications for the EU and V4

In this policy paper "New START Treaty – State, future and implications for the EU and V4", written in cooperation with the Think Visegrad think tank, Juraj Sýkora, a Junior Researcher at SFPA, analyses the current state of nuclear arms control, the New START Treaty, what it contains and who it concerns. The policy paper also analyses the prospects until 2026, when the extension of the Treaty expires.

Výročná správa za rok 2021

Prinášame Vám zhrnutie aktivít SFPA vo Výročnej správe za rok 2021.

Bezpečnostná a zahraničnopolitická stratégia Slovenska

Americko-slovenská akčná komisia, Pracovná skupina pre bezpečnosť a zahraničnú politiku (Policy Paper)

Karpatský euroregión: Perspektívy hospodárskej cezhraničnej spolupráce

Karpatský euroregión: (Prešov, Slovensko), 28. júna 2001.

Pre ľudí? Donbas medzi korporatívnymi záujmami a vánkom zmeny Samuel Goda

Veríme, že táto štúdia okrem iného poskytuje vysvetlenie súčasnej situácie v regióne a identifikuje budúce trendy a tendencie. Veríme tiež, že naše odporúčania poskytujú presné, ako aj normatívne poznatky pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o Ukrajinu, a pre kľúčových aktérov v tejto oblasti vrátane OBSE, ktorí pomáhajú konfliktom postihnutej krajine a jej obyvateľom.

CEEC 2021 REPORT Veronika Oravcová

Report sumarizujúci najdôležitejšie myšlienky, ktoré zazneli z úst rečníkov počas 15. ročníka Stredoeurópskej energetickej konferencie (CEEC) , ktorá sa konala 22. novembra 2021 v Bratislave.

Implementation of Berlin Process in the Western Balkans Countries (EN) Tomáš Strážay

Policy study “Implementation of Berlin process in the Western Balkans countries” that is in front of you is a result of deep and committed work of all our partners and colleagues within the project, and it represents general overview of major facts within the analyzed area.

Kríza na Ukrajine ako impulz pre východnú politiku SR a EÚ Alexander Duleba

Analýza postojov slovenskej verejnosti a odporúčania pre zahraničnú politiku SR.

Ročenka zahraničnej politiky SR 2003

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Ročenka zahraničnej politiky SR 2002

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Ročenka zahraničnej politiky SR 2001

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Úloha Karpatského euroregiónu pri zmierňovaní možných negatívnych účinkov Schengenu

Karpatský euroregión: Čierny orol, Prešov, Slovensko, 12. októbra 2001, workshop č. 4

Úloha Karpatského euroregiónu pri riešení menšinovej agendy

Sanatórium "Karpaty" (Ukrajina), 29.-31. marca 2001

Politické a sociálne zabezpečenie v regióne Arabského zálivu a v Spojených arabských emirátoch (po druhej vojne v Perzskom zálive). Vonkajšie a vnútorné výzvy

Cieľom tejto štúdie je identifikovať regionálne a medzinárodné výzvy pre bezpečnosť v oblasti Arabského zálivu, ktoré sú výsledkom vývoja v posledných desaťročiach, ako aj preskúmať ich vplyv na bezpečnosť v tejto oblasti všeobecne a najmä v Spojených arabských emirátoch (SAE). Cieľom tejto štúdie je aj vypracovanie stratégie na posilnenie politickej a sociálnej bezpečnosti SAE.

Political & social security in Arabian Gulf region and United Arab Emirates (after second Gulf War). External and Internal Challenges

The aim of this study is to identify regional and international challenges to security in the Arabian Gulf region resulting from developments over the last decades as well as to examine their impact on the security in this area generally and in the United Arab Emirates (UAE) particularly. This study is also aimed at drawing up a strategy on strengthening political and social security of the UAE.

The Redefinition of the Transatlantic Partnership

Traditionally, the dominant agenda in transatlantic relations has been military security governed by the US and its nuclear preponderance. The “balance of threat” resulted in the primacy of the military sphere over the economic sphere. Since 1985 the US-EU agenda has changed fundamentally due to the disappearance of the Soviet- American security agenda, structural developments in the world economy, and the attempt on both sides to re-examine their respective roles in the international system with respect to the economic and security spheres.

Transatlantická ekonomická integrácia. Partnerstvo alebo rivalita USA a Európy?

Transatlantická previazanosť a spoločná zodpovednosť za globálne vodcovstvo dnes natoľko vzrástli, že EÚ s USA musia prísť nielen s novou stratégiou a inštitucionálnou kapacitou na zvládnutie bilaterálnych vzťahov, ale aj s návrhom riešenia otázok globálnej ekonomiky. Scenáre ďalšieho vývoja transatlantických vzťahov sú rôzne: pesimistické i optimistické.

Eastern Enlargement of the European Union: Perspectives and Role of the East and West German Länder

The following study is based on my M.Phil. dissertation that I submitted at the University of Oxford in April 1999. I am grateful for the financial assistance from the Henry R. Kravis Scholarship and Maurice Latey Award that enabled me to carry out the research for this study. I would like to thank Timothy Garton Ash and David Hine for their guidance, advice and patience. I am also grateful to Vladimír Handl for his comments.

Ročenka zahraničnej politiky SR 2000

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Ročenka zahraničnej politiky SR 1999

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Európa a národy – európsky národ alebo Európa národov?

Preklad knihy diplomata a publicistu, ktorý je v súčasnosti veľvyslancom Švédska v Českej republike a v Slovenskej republike so sídlom v Prahe, Jeho Excelencie Ingmara Harlssona: Európa a národy (Európsky národ alebo Európa národov?).

Zahraničná politika Slovenskej republiky: východiská, stav a perspektívy Alexander Duleba

"Kvalitná zahraničná politika a upevňovanie postavenia SR na medzinárodnej scéne patria k prioritám budovania štátu preto by jej mala patriť primeraná politická pozornosť...Ak chce moderné Slovensko uspieť v medzinárodnej konkurencii, a to je jeho jediná šanca, musí prekonať (tieto) falošné predstavy, otvoriť sa vonkajším vplyvom a prostredníctvom profesionálnej zahraničnej politiky so zázemím informovanej verejnosti presadzovať svoje prirodzené záujmy na medzinárodnom poli."

Ukrajina, stredná Európa a Slovensko Alexander Duleba

Záujmy a perspektívy spolupráce- (Medzinárodná konferencia Bratislava, 24. – 25. 10. 1997).