>
Publikácie
>
Ukrajina a Slovensko: Hľadanie spoločných záujmov

Ukrajina a Slovensko: Hľadanie spoločných záujmov

Medzinárodná konferencia, Bratislava, 17. – 20. mája 2001
Alexander Duleba

Cieľom konferencie Ukrajina a Slovensko: hľadanie spoločných záujmov, materiály ktorej obsahuje tento zborník, bolo zmapovať kľúčové otázky aktuálnej agendy dvojstranných slovensko-ukrajinských vzťahov. Pri zostavovaní programu konferencie sme zámerne zvolili témy, pri ktorých sa prejavili rozdielne prístupy i hodnotenia obidvoch strán. Cieľom konferencie bolo problémy pomenovať a pokúsiť sa hľadať spoločné záujmy pri ich riešení. Pevne veríme, že rokovanie konferencie bolo inšpiratívne pre odborníkov i oficiálnych predstaviteľov z obidvoch krajín a Iže prispeje k skvalitneniu slovensko-ukrajinských vzťahov. 

Pohľady zo Slovenska a Ukrajiny na konferencii prezentovali špičkoví odborníci z obidvoch krajín.

Konferencia bola v poradím štvrtým podujatím organizovaným Výskumným centrom Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v spolupráci so zastúpeniami Friedrich Ebert Stiftung v Slovenskej republike a Ukrajine s cieľom podporiť bilaterálny slovensko-ukrajinský dialóg a rozvoj vzájomných vzťahov.