>
Témy
>
Východná Európa

Východná Európa

Program Východná Európa je zameraný na výskum vnútornej a zahraničnej politiky krajín východnej Európy (Ruská federácia a krajiny Východného partnerstva), ich vzájomných vzťahov, bilaterálnych vzťahov SR s týmito krajinami rovnako ako i vzťahov týchto krajín s EÚ a NATO. Osobitná pozornosť je venovaná výskumu politiky EÚ voči týmto krajinám, vrátane Európskej politiky susedstva od roku 2004 a Východného partnerstva od roku 2008. Výskumné aktivity v rámci programu slúžia pre lepšie poznanie vnútornej a zahraničnej politiky krajín východnej Európy a pre vypracovávanie odporúčaní pre zahraničnú politiku SR voči týmto krajinám v bilaterálnych vzťahoch alebo na pôde medzinárodných organizácií. Súčasťou programu sú i rozvojové projekty, ktoré RC SFPA realizuje v Ukrajine, Gruzínsku a Moldavsku, s cieľom podporiť ich zbližovanie sa s EÚ.

Experti

Jitka Ivančíková

Výkonná riaditeľka SFPA
ivancikova@sfpa.sk

Alexander Duleba

Vedúci výskumný pracovník
duleba@sfpa.sk

Peter Brezáni

Výskumný pracovník
brezani@sfpa.sk

Ivana Uličná

výskumná pracovníčka
ulicna@sfpa.sk

Podujatia

15.03.2024  
Bratislava, Slovakia
Iniciatíva troch morí – diskusia o možnostiach dosiahnutia cieľov regionálnej hospodárskej politiky
Iniciatíva troch morí – diskusia o možnostiach dosiahnutia cieľov regionálnej hospodárskej politiky

Pozývame vás na konferenciu na tému Iniciatíva troch morí - diskusia o možnostiach dosiahnutia cieľov regionálnej hospodárskej politiky.

12.06.2023  
Vojna na Ukrajine je ekologickou katastrofou
Vojna na Ukrajine je ekologickou katastrofou

Aký je rozsah ekologickej katastrofy po zničení Kachovskej priehrady? Ktoré ekosystémy sú vojnou najviac ohrozené a prečo škody budú pretrvávať ešte desiatky rokov? Ako vojna prinútila Ukrajincov spoliehať sa čoraz viac na obnoviteľné zdroje energie? Odpovede ponúkne environmentalista, europoslanec a člen Progresívneho Slovenska Michal Wiezik.

Projekty

Economic Relations Between the V4 and Russia
Economic Relations Between the V4 and Russia

This project intends to undertake a long-term research on the state of economic relations between Russia and individual Visegrad countries. Its aim is to highlight possible changes and continuities in light of the crisis in Ukraine and assess in what ways commercial cooperation can affect political relations.

Energy Security and Strategic Communication
Energy Security and Strategic Communication

The project’s aim was to contribute to building «communication bridges» between civil and governmental actors in Visegrad and Ukraine, as well as to strengthen the capacity of interacting between multi-stakeholders in a case of an energy crisis.

GaMCon- Gagauzian Modernization Convention
GaMCon- Gagauzian Modernization Convention

Overall objective of the project is to contribute to increased participation of civil society in public policy formulation and implementation, while focusing to increase confidence building measures between ATU Gagauzia and central government of Republic of Moldova, and promoting synergies between the public and private sectors in order to enhance their abilities to meet consensus and thus mutual progress.

Publikácie

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah