>
Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Výzvy, zmluvy a prílohy k verejnému obstarávaniu

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Skratka názvu: RC SFPA
Sídlo: Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava
IČO: 36077534
DIČ: 2021792025

Štatutárny zástupca: Mgr. Tomáš Strážay, PhD., riaditeľ
Kontaktná osoba: Marianna Svrčeková, finančná manažérka
Kontaktná osoba od 1. 12. 2021: Michala Puškárová, projektová koordinátorka
Kontaktná adresa: RC SFPA, n.o., Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava
Tel./fax: +421 2 5443 3151
e-mail: sfpa@sfpa.sk, puskarova@sfpa.sk


Zmluvy a objednávky (1. 2. 2022)


Zmluvy a objednávky (25. 1. 2022)


Výzvy na predkladanie ponúk (21. 12. 2021)


Zmluvy a objednávky (30. 11. 2021)


Výzvy na predkladanie ponúk (26. 10. 2021)

Prieskum verejnej mienky

Tlačiarenské služby