>
Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

Výzvy, zmluvy a prílohy k verejnému obstarávaniu

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n.o.
Skratka názvu: RC SFPA
Sídlo: Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava
IČO: 36077534
DIČ: 2021792025

Štatutárny zástupca: Mgr. Tomáš Strážay, PhD., riaditeľ
Kontaktná osoba: Marianna Svrčeková, finančná manažérka
Kontaktná osoba od 1. 12. 2021: Michala Puškárová, projektová koordinátorka
Kontaktná adresa: RC SFPA, n.o., Staromestská 6/D, 811 03 Bratislava
Tel./fax: +421 2 5443 3151
e-mail: sfpa@sfpa.sk, puskarova@sfpa.sk


Zmluvy a objednávky (1. 2. 2022)


Zmluvy a objednávky (25. 1. 2022)

Prekladateľské služby


Výzvy na predkladanie ponúk (21. 12. 2021)

Prekladateľské služby


Zmluvy a objednávky (30. 11. 2021)

Tlačiarenské zmluvy

Prieskum verejnej mienky


Výzvy na predkladanie ponúk (26. 10. 2021)

Prieskum verejnej mienky

Tlačiarenské služby


Výzvy na predkladanie ponúk (8. 3. 2021)

Webové, grafické služby


Výzvy na predkladanie ponúk (21. 2. 2021)

Webové, grafické služby