>
>
Správna rada SFPA

Správna rada SFPA

Životu v ilúziách, vo viere v mýty, ovládnutiu mysle predsudkami môže zabrániť len jedno – snaha otvoriť sa iným kánonom myslenia a pripustiť systém overovania, ktorému sa hovorí kritické myslenie. Kritika nášho i medzinárodného prístupu k tvorbe zahraničnej politiky je základným kameňom vzniku aj pretrvávania zahraničnopolitického think tanku, prvého v histórii Slovenska, Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (Slovak Foreign Policy Association – SFPA).

Úryvok z príhovoru čestnej predsedníčky Správnej rady SFPA Magdy Vášáryovej
„Mojich 25 rokov s SFPA“

Predseda

Juraj STERN
rektor Paneurópskej vysokej školy n.o.

Členovia

Gabriel BEER
poradca predstavenstva SPP Infrastructure, a.s.

Michaela BENEDIGOVÁ
riaditeľka a konateľka Seesame, s.r.o., konzultantka v oblasti komunikácie

Vladimír BILČÍK
poslanec Európskeho parlamentu

Katarína CSÉFALVAYOVÁ
riaditeľka, Institute for Central Europe

Pavol DEMEŠ
politický analytik, Transatlantic Fellow, German Marshall Fund of the U.S.

Karel HIRMAN
podnikateľ v oblasti energetiky a medzinárodného obchodu

Michael PETRÁŠ
bývalý vedúci zahraničnopolitického programu kancelárie Friedrich Ebert Stiftung v Bratislave

Magda VÁŠÁRYOVÁ
zakladateľka SFPA, predsedníčka Správnej rady Via Cultura, predsedníčka spolku slovenských žien ŽIVENA

Aneta VILÁGI
prodekanka pre medzinárodné vzťahy Filozofickej fakulty Univerzity Komenského

Peter WEISS
bývalý politik a diplomat