>
>
Spolupracujúce inštitúcie

Spolupracujúce inštitúcie

Len vďaka naším partnerom a podporovateľom, môžeme dnes robiť zo spoločnosti lepšie a funkčnejšie miesto.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru.Asociácia pre medzinárodné otázky/ Asociace pro mezinárodní otázky/Association for International Affairs (AMO), Praha
Centrum euroatlantickej integrácie a demokracie/ Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (CEID), Budapešť
Centrum medzinárodných vzťahov/ Centrum Stosunków Międzynarodowych/ Center for International Relations (CSM), Varšava
Online knižnica strednej a východnej Európy/ Central & Eastern European Online Library (CEEOL)
Centrum pre európsku politiku/ Center for European Policy (CEP), Bratislava
Nemecká rada pre zahraničné vzťahy/Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik/ German Council on Foreign Relations (DGAP), Berlín
Európsky dom/ Európai Ház/ European House, Budapešť
Európske hnutie v Srbsku/Evropski pokret u Srbiji (EPuS)/European Movement in Serbia (EMinS), Belehrad
Európske hnutie v Albánsku/ Lëvizja Europiane në Shqipëri/ European Movement in Albania (EMA), Tirana
Friedrich Ebert Stiftung / Nadácia Friedricha Eberta/ Friedrich Ebert Foundation (FES), Berlín
Globsec
Inštitút pre európsku politiku EUROPEUM / Institut pro evropskou politiku EUROPEUM/ EUROPEUM Institute for European Policy, Praha
Inštitút pre verejné otázky/ Instytut Spraw Publicznych/ Institute of Public Affairs (IPA), Varšava
International Strategic Action Network for Security (iSans)
Inštitút pre verejné otázky /Institute for Public Affairs (IVO) Bratislava
Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského/ Department of Political Science at the Faculty of Arts, Comenius University in Bratislava (KPOL) Bratislava
Konrad Adenauer Stiftung/ Nadácia Konrada Adenauera/ Konrad Adenauer Foundation (KAS), Bratislava
Külügyi és Külgazdasági Intézet/ Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT), Budapešť
Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HSFK)/ Peace Research Institute Frankfurt (PRIF), Frankfurt
Nadácia Levana Mikeladzeho/ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდი/ The Levan Mikeladze Foundation, Tbilisi
Masarykova univerzita/Masaryk University (MU), Brno
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR/ Ministry of Foreign and European Affairs (MZVaEZ), Bratislava
Národný inštitút pre strategické štúdie/ Національний інститут стратегічних досліджень/ National Institute for Strategic Studies (NISS), Kyjev
Centrum východných štúdií/ Ośrodek Studiów Wschodnich/ Centre for Eastern Studies (OSW), Varšava
Prešovská univerzita/ University of Prešov, Prešov
Poľský inštitút medzinárodných vzťahov vo Varšave/ Polski Instytut Spraw Międzynarodowych/Polish Institute of International Affairs in Warsaw (PISM), Warsaw
Rada pre zahraničnú politiku „Ukrajinský PRISM“/ Рада зовнішньої політики «Українська призма»/ Foreign Policy Council “Ukrainian Prism” (PRISM), Kyjev
Regionálne centrum pre výskum energetickej politiky/ Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont/ Regional Centre for Energy Policy Research (REKK), Budapešť
Taipejská reprezentačná kancelária/ 駐斯洛伐克台北代表處/ Taipei Representative Office, Bratislava
Univerzita Komenského/ Comenius University, Bratislava
Univerzita Mateja Bela/ Matej Bel University, Banská Bystrica
Univerzitná knižnica v Bratislave/ The University Library in Bratislava
Ústav mezinárodních vztahů (IIR)/ Institute of International Relations, Praha
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied/ Institute of Political Science of SAS, Bratislava
Užhorodská národná univerzita/ Uzhhorodsʹkyy Natsionalʹnyy Universytet/ Uzhhorod National University, Užhorod
Verejné združenie „Mládež Gagauzska“/ Associația Obștească «Tineretul Gagauziei»/Public Association “Youth of Gagauzia”, Comrat

Mediálni partneri

Euractiv.sk
PRO-ENERGY magazín
Visegrad Insight