>
Tím SFPA
>
Jitka Ivančíková

Jitka Ivančíková

Je výkonná riaditeľka SFPA a predsedníčka Dozornej rady RC SFPA. Je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe (1980), doktorát (JUDr.) obhájila na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1981). V SFPA pôsobí od roku 2005 a vo funkcii výkonnej riaditeľky od decembra 2007. Venuje sa finančnému riadeniu činností SFPA a RC SFPA, organizačnému a administratívnemu zabezpečeniu projektov.

Projekty

Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy
Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) 2021
Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) 2021

Konferencia sa koná pod záštitou predsedu vlády SR Eduarda Hegera a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

Národný konvent o EÚ
Národný konvent o EÚ

Cieľom projektu je zabezpečiť expertnú platformu generujúcu analýzy a odporúčania k jednotlivým sektorovým témam - Digitálna a zelená tranzícia; Dezinformácie a populizmus; Jednotný trh; Slovensko a EÚ v globálnom kontexte

Towards a Citizens’ Union (2CU)
Towards a Citizens’ Union (2CU)

Building on the notion of increasing social, economic and political interdependence across borders, the first volume asks whether and, if so, how a sense of solidarity and European identity can be rescued from the bottom up by politically empowering citizens to ‘take back control’ of their EU.

Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21
Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21

Hlavným cieľom projektu je prispieť k lepšiemu fungovaniu občianskej spoločnosti a jej lepšieho zapojenia do tvorby politík na miestnej a regionálnej úrovni spolu s predstaviteľmi miestnej vlády.

Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou (SIBSU)
Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou (SIBSU)

Spoločná hranica s dĺžkou iba 97 km nie je len hranicou dobrých a dôveryhodných susedov, Slovenska a Ukrajiny, ale je aj vonkajšou hranicou EÚ.

Podujatia

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah