>
Projekty
>
Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21

Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21

Hlavným cieľom projektu je prispieť k lepšiemu fungovaniu občianskej spoločnosti a jej lepšieho zapojenia do tvorby politík na miestnej a regionálnej úrovni spolu s predstaviteľmi miestnej vlády.
Jitka Ivančíková Ivana Uličná Samuel Goda

Hlavným cieľom projektu je prispieť k lepšiemu fungovaniu občianskej spoločnosti a jej lepšieho zapojenia do tvorby politík na miestnej a regionálnej úrovni spolu s predstaviteľmi miestnej vlády. Projekt sa zameriava na budovanie kapacít zodpovedného občianstva mladých lídrov prostredníctvom neformálneho vzdelávacieho programu Southern Youth Leadership Program SYLP v komunitách autonómneho regiónu Gagauzsko, ale aj priľahlých okresoch Taraclia, Besarabeasca a Cahul.

V rámci projektu vytvoríme konzultačný mechanizmus medzi (mladými) aktívnymi ľuďmi v daných regiónoch a predstaviteľmi lokálnych autorít, ktorý sa bude zameriavať na lepšie a efektívnejšie riešenie problémov na miestnej úrovni. Ďalej im poskytneme možnosť zapojiť sa do platformy Youth Policy Platform YPP, ktorú sme založili v predchádzajúcom období a ktorá veľmi dobre funguje na úrovni regiónu Gagauzska.

O svojich skúsenostiach sa budú môcť podeliť s ďalšími mladými aktívnymi ľuďmi z iných časti Moldavska prostredníctvom 3. ročníka podujatia Forum of Young Leaders of Moldova FYLM. V každej z týchto aktivít budeme zdieľať aj slovenské know-how prostredníctvom skúseností slovenských expertov, ktorí budú lektorovať v rámci programu SYLP a FYLM. V neposlednom rade plánujeme vytvoriť interaktívnu aplikáciu pre Android a iOS, ktorá bude slúžiť ako informačné centrum, hub, zamerané na miestne iniciatívy, aktivity a podujatia, zdieľanie skúseností, žiadosti o projektové partnerstvo a podobne. Týmto spôsobom lepšie prepojíme informačný tok medzi juhom a ďalšími regiónmi Moldavska v oblasti aktivít občianskej spoločnosti.

Projekt je financovaný zo zdrojov SlovakAid.

Viac informácií o projekte a projektových aktivitách môžete nájsť tu.


Projektové aktivity:

Forum of Young Leaders of Moldova
Návšteva štátnej tajomníčky MZVEZ Ingrid Brockovej v mládežníckom centre Axis v Comrate