>
Témy
>
Rozvojová spolupráca

Rozvojová spolupráca

Výskumný program Rozvojová spolupráca je komplexným a prierezovým programom, ktorý sa zameriava na výskum a analýzu regionálnych politik (SR, V4,EÚ) a rozvoja na nadnárodnej, národnej i regionálnej úrovni, cezhraničnú spoluprácu, rozvojovú politiku a jej dopady/efekty na politiku tak samotnej Slovenskej republiky, ako aj krajín V4, či EÚ resp. EÚ ako celku. Významnou súčasťou programu je organizácia odborných podujatí, publikačná činnosť, ako aj vzdelávanie a práca s verejnosťou.

Experti

Jitka Ivančíková

Výkonná riaditeľka SFPA
ivancikova@sfpa.sk

Alexander Duleba

Vedúci výskumný pracovník
duleba@sfpa.sk

Peter Brezáni

Výskumný pracovník
brezani@sfpa.sk

Ivana Uličná

výskumná pracovníčka
ulicna@sfpa.sk

Podujatia

15.02.2022  
XX. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky
XX. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky

Hodnotiaca konferencia je platforma, ktorá má vo verejnej zahraničnopolitickej debate osobitné postavenie. Výnimočnosť tohtoročnej konferencie však bude spočívať v jej zábere – hodnotiť bude špecifické obdobie presahujúce jeden rok, obdobie zmeny geopolitiky, vytvárania nového bezpečnostného a zahraničnopolitického prostredia, či globálne transformačné procesy.

06.10.2021  
online
WG – Youth Policy meeting
WG – Youth Policy meeting

The First Meeting of the WG - Youth Policy of the National Convention on the EU in Georgia project.

Projekty

Národný konvent o EÚ v Gruzínsku
Národný konvent o EÚ v Gruzínsku

Projekt sa zameriava na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú verejnú diskusiu o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít Gruzínska na rokovania o vstupe do EÚ – Národný konvent o EÚ v Gruzínsku.

Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21
Aktivizácia mládeže a zodpovedné občianstvo AMOG 21

Hlavným cieľom projektu je prispieť k lepšiemu fungovaniu občianskej spoločnosti a jej lepšieho zapojenia do tvorby politík na miestnej a regionálnej úrovni spolu s predstaviteľmi miestnej vlády.

Publikácie

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah