>
Témy
>
Západný Balkán

Západný Balkán

Program má tri dimenzie. Prvú tvorí analýza integračného procesu krajín regiónu do Európskej únie. Predmetom analýzy v rámci druhej dimenzie je regionálna spolupráca na západnom Balkáne. Tretia dimenzia je zameraná na bilaterálne vzťahy Slovenska s jednotlivými krajinami regiónu.

Experti

Podujatia

15.02.2022  
XX. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky
XX. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky

Hodnotiaca konferencia je platforma, ktorá má vo verejnej zahraničnopolitickej debate osobitné postavenie. Výnimočnosť tohtoročnej konferencie však bude spočívať v jej zábere – hodnotiť bude špecifické obdobie presahujúce jeden rok, obdobie zmeny geopolitiky, vytvárania nového bezpečnostného a zahraničnopolitického prostredia, či globálne transformačné procesy.

Projekty

Western Balkans Futures
Western Balkans Futures

Prognostický projekt o trajektóriách pre západný Balkán

Národný konvent o EÚ v Albánsku
Národný konvent o EÚ v Albánsku

Projekt sa zameriava na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú verejnú diskusiu o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít Albánska pre rokovania o vstupe do EÚ – Národný konvent o EÚ v Albánsku.

Building Civil Society Capacities to Improve Decision-Making Process in Kosovo’s Public Institutions
Building Civil Society Capacities to Improve Decision-Making Process in Kosovo’s Public Institutions

The project also has the following specific objective: non-governmental organisations in Northern Kosovo actively represent local interests and participate in the decision-making processes of, and cooperate with, the governmental sector.

Publikácie

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah