>
Projekty
>
Western Balkans Futures

Western Balkans Futures

Prognostický projekt o trajektóriách pre západný Balkán
Barbora Legényová Tomáš Strážay

O projekte:

Krajiny západného Balkánu čelia mnohým geopolitickým, ekonomickým, humanitárnym a sociálnym výzvam. Hoci prebieha pomalý, ale stabilný proces rozširovania NATO, žiadna zo západobalkánskych krajín ešte nie je blízko k členstvu v EÚ, čo globálni hráči využívajú ako príležitosť na zvýšenie ich vplyvu v Európe. Základné bezpečnostné obavy, ochromený politický proces, neformálna závislosť, nejasné perspektívy a globálny vývoj hýbu regiónom rôznymi smermi. Pandémia COVID-19 spolu s očkovaním ako ďalšou horúcou politickou témou len zvýšili úroveň neistoty. Taktika EÚ voči tomuto regiónu sa zakladá na zvýšení vplyvu, politickej zodpovednosti a dôveryhodnosti, čo nezostane bez povšimnutia svetových a regionálnych rivalov, ako sú Rusko, Čína, Turecko alebo Saudská Arábia.

Hodnotovo orientovaná podmienenosť EÚ nemusí nevyhnutne zodpovedať politickým a ekonomickým záujmom miestnych elít. Preto je potrebné preskúmať možné trajektórie pre západný Balkán vzhľadom na priority EÚ, projekciu sily iných hráčov a vývoj súvisiaci s pandémiou. Zmapovanie potenciálnych trendov a výsledkov pre západný Balkán, ako aj zahrnutie perspektívy V4 do diskusie, pozdvihne debatu o význame regiónu pre Západ, najmä EÚ a NATO. Prostredníctvom stredoeurópskej kooperácie sa snažíme zabezpečiť vypracovanie čo najlepších odporúčaní, ktoré budú vypočuté Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými. 

Projekt ,,Western Balkans – Exploring Trajectories for the Region” je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom a je súčasťou širšej iniciatívy s názvom ,,Wester Balkans Futures”, zameranej na pozdvihnutie a rozšírenie diskusie o budúcnosti západného Balkánu.

Projekt zahŕňa publikáciu ,,Scenarios for the Western Balkans 2030″ report založenú na workshope zameranom na budovanie scenárov s expertmi z krajín západného Balkánu a V4, ktorý sa konal 9. – 10. septembra 2021.

Projekt je podporený Medzinárodným vyšehradským fondom.

Projekt je kofinancovaný vládami Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska prostreníctvom Vyšehradských grantov od Medzinárodného Vyšehradského Fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe.

Články:

Podcasty:

  • Bosnian Political Crisis (súčasť epizódy ,,Summit for Democracy“), Miloš Šolaja, University of Banja Luka (BiH) a Marta Szpala, Centre of Eastern Studies (PL)
  • Elections in Serbia (súčasť epizódy ,,Autocrats Sustain Power in Serbian and Hungarian Elections“), Aleksandar Vasović, Reuters (SRB)

Online diskusie:

Líder projektu:

Visegrad Insight

Partneri:

Albanian Institute for International Studies
Foundation BFPE for a Responsible Society
EUROTHINK – Center for European Strategies
Institute for Foreign Affairs and Trade
Prague Security Studies Institute
Slovak Foreign Policy Association