>
Tím SFPA
>
Barbora Legényová

Barbora Legényová

Stážistka
legenyova@sfpa.sk

Barbora Legényová pôsobí v SFPA ako stážistka. Je študentkou Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V rámci inžinierskeho štúdia sa venuje mierovým operáciám a úlohe žien v medzinárodnej politike. Počas štúdia absolvovala stáž na odbore transatlantických vzťahov Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Jej pôsobenie v SFPA je podporované z programu Nadácie Konrada Adenauera.

Projekty

Western Balkans Futures
Western Balkans Futures

Prognostický projekt o trajektóriách pre západný Balkán

Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) 2021
Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) 2021

Konferencia sa koná pod záštitou predsedu vlády SR Eduarda Hegera a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah