>
Experti
>
Barbora Legényová

Barbora Legényová

Stážistka
legenyova@sfpa.sk

Barbora Legényová pôsobí v SFPA ako stážistka. Je študentkou Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V rámci inžinierskeho štúdia sa venuje mierovým operáciám a úlohe žien v medzinárodnej politike. Počas štúdia absolvovala stáž na odbore transatlantických vzťahov Ministerstva obrany Slovenskej republiky. Jej pôsobenie v SFPA je podporované z programu Nadácie Konrada Adenauera.

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah