>
Tím SFPA
>
Barbora Legényová

Barbora Legényová

Barbora Legényová pôsobí v SFPA ako projektová koordinátorka. Je absolventkou Fakulty medzinárodných vzťahov na Ekonomickej univerzite v Bratislave. V rámci inžinierskeho štúdia sa venovala mierovým operáciám a úlohe žien v medzinárodnej politike. Počas štúdia absolvovala stáž na odbore transatlantických vzťahov Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Projekty

Prepájanie sietí žien v zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politike naprieč štátmi V4
Prepájanie sietí žien v zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politike naprieč štátmi V4

Hoci ženy tvoria polovicu populácie, ich účasť na formulovaní a implementovaní zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politiky v krajinách V4 je v porovnaní s mužmi nepomerne nižšia. Aj napriek podstatnému pokroku v posledných dekádach nie je zastúpenie ženských expertných hlasov dostatočné a férové. K tejto nerovnováhe prispieva niekoľko pretrvávajúcich problémov, s ktorými sa ženy stretávajú vo všetkých krajinách V4.

Western Balkans Futures
Western Balkans Futures

Prognostický projekt o trajektóriách pre západný Balkán

Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) 2021
Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) 2021

Konferencia sa koná pod záštitou predsedu vlády SR Eduarda Hegera a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

Podujatia

19.05.2024  
Námestovo
20 rokov Slovenska v EÚ (Námestovo)
20 rokov Slovenska v EÚ (Námestovo)

Aká je Vaša predstava o ďalšom smerovaní Európskej únie? Príďte sa porozprávať o európskych témach, ktoré dnes rezonujú na Slovensku aj priamo v Námestove.

07.05.2024  
Košice
Diskusia s kandidátmi do Európskeho parlamentu
Diskusia s kandidátmi do Európskeho parlamentu

Akú majú pre svoje pôsobenie v tejto inštitúcii víziu? Akým oblastiam sa chcú venovať a aké hodnoty zastávať? Aká je ich predstava o ďalšom smerovaní EÚ? A prečo sa zúčastniť nastávajúcich volieb do Európskeho parlamentu? Príďte sa porozprávať o európskych témach, ktoré dnes rezonujú na Slovensku aj priamo v Košiciach.

06.05.2024  
Prešov
20 rokov Slovenska v EÚ (Prešov)
20 rokov Slovenska v EÚ (Prešov)

Aké hodnoty a priority by ste chceli vidieť zastúpené novými slovenskými poslancami v Európskom parlamente? Aká je Vaša predstava o ďalšom smerovaní Európskej únie? Príďte sa porozprávať o európskych témach, ktoré dnes rezonujú na Slovensku aj priamo v Prešove.

03.05.2024  
Bratislava
Bratislavský majáles – ZÓNA EURÓPA
Bratislavský majáles – ZÓNA EURÓPA

S našimi diskusiami o príbehu Slovenska v EÚ nás nájdete aj na 15. ročníku Bratislavského majálesu! Diskutovať s nami môžete prísť v piatok aj v sobotu, nájdete nás na Bratislavský majáles -- ZÓNA EURÓPA

02.05.2024  
Trnava
20 rokov Slovenska v EÚ (Trnava)
20 rokov Slovenska v EÚ (Trnava)

Aké hodnoty a priority by ste chceli vidieť zastúpené novými slovenskými poslancami v Európskom parlamente? Aká je Vaša predstava o ďalšom smerovaní Európskej únie? Príďte sa porozprávať o európskych témach, ktoré dnes rezonujú na Slovensku aj priamo v Trnave.

29.04.2024  
Trenčín
20 rokov Slovenska v EÚ (Trenčín)
20 rokov Slovenska v EÚ (Trenčín)

Pozývame vás na tretiu diskusiu na tému 20 rokov Slovenska v EÚ, ktorá sa bude konať v pondelok 29. 4. o 18:00 v priestoroch Klubu Lúč v Trenčíne (bývalý Dom obuvi, Mierové námestie 17).

25.04.2024  
Banská Bystrica
20 rokov Slovenska v EÚ (Banská Bystrica)
20 rokov Slovenska v EÚ (Banská Bystrica)

Aké hodnoty a priority by ste chceli vidieť zastúpené novými slovenskými poslancami v Európskom parlamente? Aká je Vaša predstava o ďalšom smerovaní Európskej únie? Príďte sa porozprávať o európskych témach, ktoré dnes rezonujú na Slovensku aj priamo v Banskej Bystrici.

19.04.2024  
Nitra
20 rokov Slovenska v EÚ (Nitra)
20 rokov Slovenska v EÚ (Nitra)

Aké hodnoty a priority by ste chceli vidieť zastúpené novými slovenskými poslancami v Európskom parlamente? Aká je Vaša predstava o ďalšom smerovaní Európskej únie?  Príďte sa porozprávať o európskych témach, ktoré dnes rezonujú na Slovensku aj priamo v Nitre.

11.03.2024  
Bratislava
CEEasia Forum 2024
CEEasia Forum 2024

Jednota uprostred rozvratu: Hľadanie spoločnej cesty pre Európu a východnú Áziu

27.03.2023  
Bratislava
XXI. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky
XXI. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky

Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky SR je platforma, ktorá má vo verejnej zahraničnopolitickej debate osobitné postavenie. Výnimočnosť tohtoročného ročníka bude spočívať v jeho zábere, kedy bude hodnotiť obdobie presahujúce jeden rok, obdobie existencie Slovenskej republiky v meniacom sa geopolitickom, bezpečnostnopolitickom a zahraničnopolitickom prostredí, čo výnimočné miesto konferencie v zahraničnopolitickej debate v SR len podčiarkuje.

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah