>
Podujatia
>
XXI. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky

XXI. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky

Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky SR je platforma, ktorá má vo verejnej zahraničnopolitickej debate osobitné postavenie. Výnimočnosť tohtoročného ročníka bude spočívať v jeho zábere, kedy bude hodnotiť obdobie presahujúce jeden rok, obdobie existencie Slovenskej republiky v meniacom sa geopolitickom, bezpečnostnopolitickom a zahraničnopolitickom prostredí, čo výnimočné miesto konferencie v zahraničnopolitickej debate v SR len podčiarkuje.
Eva Mihočková Barbora Legényová Tomáš Strážay Alexander Duleba Peter Brezáni
Termín konania: 27.03.2023, 09:00
Miesto: Kongresová sála MZVEZ SR (Hlboká 2)

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR si Vás dovoľujú pozvať na XXI. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční 27. marca 2023.

Konferencia bude prebiehať v slovenskom jazyku, pričom bude zabezpečený simultánny preklad do anglického jazyka.

PROGRAM KONFERENCIE:

9:00 – 9:10
Privítanie
JURAJ STERN, predseda Správnej rady SFPA
RASTISLAV KÁČER, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
9:10 – 9:30
Vystúpenie prezidentky SR ZUZANY ČAPUTOVEJ
Q&A
9:35 – 11:00
PANEL I: 30 rokov slovenskej zahraničnej politiky
budovanie konsenzu a tvorba priorít, budovanie inštitúcií a úloha občianskej spoločnosti

moderátorka
EVA MIHOČKOVÁ, zahranicnapolitika.sk

panelisti/ky
MAGDALÉNA VÁŠÁRYOVÁ, zakladateľka SFPA
PAVOL DEMEŠ, bývalý minister medzinárodných vzťahov SR a spoluzakladateľ SFPA
IVAN KORČOK, bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
MIROSLAV LAJČÁK, bývalý minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
11:00 – 11:20
Coffee break
11:20 – 11:40
Vystúpenie predsedu vlády SR EDUARDA HEGERA
11:45 – 13:10
PANEL II: EÚ a Slovensko
moderátorka
MARTA JANČKÁROVÁ, RTVS

panelisti/ky
ANDREJ STANČÍK, štátny tajomník, MZVEZ SR
KATARÍNA CSÉFALVAYOVÁ, Inštitút pre strednú Európu
VLADIMÍR BILČÍK, MEP
RADOVAN GEIST, Euractiv
13:10 – 14:35
Obedná prestávka
14:35 – 16:10
PANEL III: Ukrajina a zmena globálneho bezpečnostného prostredia
Chat s ministrom obrany (20 min)

moderátor
ANDREJ MATIŠÁK, Denník Pravda

JAROSLAV NAĎ, minister obrany SR


moderátorka
LUCIA YAR, Euractiv

panelisti/ky
INGRID BROCKOVÁ, štátna tajomníčka MZVEZ SR
KATARÍNA MATHERNOVÁ, zástupkyňa GR riaditeľstva Európskej komisie pre susedskú politiku a rozširovanie (online)
MARIÁN MAJER, štátny tajomník, Ministerstvo obrany SR
ALEXANDER DULEBA, SFPA
16:10 – 16:25
Coffee break
16:25 – 17:15
Ako ďalej, slovenská zahraničná politika?
Chat s ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí

moderátor     
PAVOL DEMEŠ, člen Správnej rady SFPA

RASTISLAV KÁČER, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
17:15 – 17:30
Zhrnutie a pár poznámok na záver
TOMÁŠ STRÁŽAY, riaditeľ, SFPA
17:30
Čaša vína
Zároveň si Vás dovoľujeme pozvať na prezentáciu knihy Svedectvá a skúsenosti: Tridsať rokov v slovenskej diplomacii vydanej pri príležitosti 30 rokov slovenskej diplomacie.

Záznam z konferencie si môžete pozrieť tu: