>
Tím SFPA
>
Alexander Duleba

Alexander Duleba

Alexander Duleba (1966) je vedúcim výskumným pracovníkom Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA). V rokoch 2000–2019 bol jeho riaditeľom. Titul CSc. v politických vedách mu udelila Slovenská akadémia vied v roku 1998, titul Doc. Univerzita Komenského v Bratislave v roku 2009 a za profesora bol inaugurovaný v roku 2019 na Masarykovej univerzite v Brne. V rokoch 1993-1995 pracoval ako analytik Slovenského inštitútu medzinárodných štúdií pri MZV SR. Od roku 1995 pracuje v RC SFPA a vedie výskumný program Východná Európa. Od roku 2010 pôsobí i ako vysokoškolský pedagóg na Inštitúte politológie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity.

Projekty

Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy
Zlepšenie európskej spolupráce VÚC za účelom zefektívnenia územnej samosprávy

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu. Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk.

Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) 2021
Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) 2021

Konferencia sa koná pod záštitou predsedu vlády SR Eduarda Hegera a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

Economic Relations Between the V4 and Russia
Economic Relations Between the V4 and Russia

This project intends to undertake a long-term research on the state of economic relations between Russia and individual Visegrad countries. Its aim is to highlight possible changes and continuities in light of the crisis in Ukraine and assess in what ways commercial cooperation can affect political relations.

More effective EU democracy and reform support with greater V4 engagement in the Eastern Partnership
More effective EU democracy and reform support with greater V4 engagement in the Eastern Partnership

The project seeks to ensure that EU foreign policy instruments exert a greater impact over democratic reforms in the EaP region while utilising transition sharing potential of the V4 countries. In cooperation with the V4 Presidencies, structures & stakeholders it will use the opportunity the current EU revision of its EaP policies and instruments provide and ensure a process of reflection and engagement of civil society experts in the process.

Národný konvent o EÚ v Gruzínsku
Národný konvent o EÚ v Gruzínsku

Projekt sa zameriava na funkčnosť a udržateľnosť platformy na inštitucionalizovanú verejnú diskusiu o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií, ako aj na posilnenie kapacít Gruzínska na rokovania o vstupe do EÚ – Národný konvent o EÚ v Gruzínsku.

Russian information warfare on the crisis in Ukraine and its Visegrad implications
Russian information warfare on the crisis in Ukraine and its Visegrad implications

The main aim of the project is to study the Russian strategic communication about the crisis in Ukraine both in Russia and in countries of the EU. The project is built on the methodological pre-assumption that by using an inductive approach from the results of the concrete country studies the Russian strategy in the background can be properly mapped out.

Sharing Know-How in Paradiplomacy: The Visegrad Dimension
Sharing Know-How in Paradiplomacy: The Visegrad Dimension

The goal of our project is to analyze the reasons behind and provide the selected regions with a quality analysis to increase both quantity and quality of their paradiplomatic activities. The project focuses on the paradiplomatic activities of the self-governing regions of three Visegrad countries (Slovakia, Czechia, Poland) on all three – bilateral, multilateral, and European – levels.

Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum (SUREC)
Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum (SUREC)

Celkovým cieľom projektu je zriadenie špeciálneho výskumného programu s názvom „Slovensko-ukrajinské výskumné a vzdelávacie centrum (SUREC)“, ktorý iniciuje rozsiahle vedecko-výskumné a vzdelávacie aktivity, pravidelný politický dialóg a zdieľanie znalostí a know-how v oblastiach ako: ekonomické a sociálne reformy, regionálna a cezhraničná spolupráca a rozvoj, bezpečnosť, rozvoj demokracie a občianskej spoločnosti a iné, medzi Slovenskom a Ukrajinou avšak aj v spolupráci s Nórskom.

Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou (SIBSU)
Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou (SIBSU)

Spoločná hranica s dĺžkou iba 97 km nie je len hranicou dobrých a dôveryhodných susedov, Slovenska a Ukrajiny, ale je aj vonkajšou hranicou EÚ.

Bilaterálne diskusné fóra
Bilaterálne diskusné fóra

Bilaterálne diskusné fóra so susednými krajinami (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina), respektíve kľúčovými partnermi v rámci EÚ (Nemecko) vytvárajú priestor pre štrukturovaný dialóg

Publikácie

Slovensko-ukrajinské cezhraničné centrum Alexander Duleba Peter Brezáni Veronika Oravcová

Cieľom tohto analytického výstupu je pripraviť plán vybudovania Slovensko-ukrajinského cezhraničného centra (SKUAC), ktoré ponúkne verejnoprospešné služby orgánom regionálnej a lokálnej verejnej územnej správy, podnikateľským subjektom a mimovládnym organizáciám v slovensko-ukrajinskom pohraničí v oblasti vzdelávania, výskumu a odbornej projektovej podpory v oblasti územného rozvoja a cezhraničnej spolupráce.

Kríza na Ukrajine ako impulz pre východnú politiku SR a EÚ Alexander Duleba

Analýza postojov slovenskej verejnosti a odporúčania pre zahraničnú politiku SR.

Zahraničná politika Slovenskej republiky: východiská, stav a perspektívy Alexander Duleba

"Kvalitná zahraničná politika a upevňovanie postavenia SR na medzinárodnej scéne patria k prioritám budovania štátu preto by jej mala patriť primeraná politická pozornosť...Ak chce moderné Slovensko uspieť v medzinárodnej konkurencii, a to je jeho jediná šanca, musí prekonať (tieto) falošné predstavy, otvoriť sa vonkajším vplyvom a prostredníctvom profesionálnej zahraničnej politiky so zázemím informovanej verejnosti presadzovať svoje prirodzené záujmy na medzinárodnom poli."

Ukrajina, stredná Európa a Slovensko Alexander Duleba

Záujmy a perspektívy spolupráce- (Medzinárodná konferencia Bratislava, 24. – 25. 10. 1997).

Podujatia

23.03.2023  
Online
Aký bol rok v zahraničnej politike SR?
Aký bol rok v zahraničnej politike SR?

Ako ruská agresia odhalila vnútorné problémy Slovenska, ktoré môžu mať ďalekosiahle následky pre euroatlantické ukotvenie spoločnosti? Ako sa vyvíjala naša pomoc Ukrajine a ako vojna ovplyvňuje vzťahy v rámci V4? Odpovede ponúknu experti SFPA Tomáš Strážay, Alexander Duleba a Miroslava Pisklová, ktorí sú zároveň vybranými autormi textov v Ročenke zahraničnej politiky SR, ktorú každoročne SFPA vydáva.

27.03.2023  
Bratislava
XXI. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky
XXI. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky

Hodnotiaca konferencia zahraničnej a európskej politiky SR je platforma, ktorá má vo verejnej zahraničnopolitickej debate osobitné postavenie. Výnimočnosť tohtoročného ročníka bude spočívať v jeho zábere, kedy bude hodnotiť obdobie presahujúce jeden rok, obdobie existencie Slovenskej republiky v meniacom sa geopolitickom, bezpečnostnopolitickom a zahraničnopolitickom prostredí, čo výnimočné miesto konferencie v zahraničnopolitickej debate v SR len podčiarkuje.

16.02.2023  
Vojna na Ukrajine už trvá rok. Čo nás naučila a kam smerujeme?
Vojna na Ukrajine už trvá rok. Čo nás naučila a kam smerujeme?

V akom bode sa nachádza vojna na Ukraijne a čo môže byž zlomový okramih ho vývoji bojov? Má zmysel opatrná politika západných spojencov, ktorí sa len postupne podvoľujú ukrajinským žiadostiam o ťažké zbrane? Môže Vladimír Pution vojnu ešte niekam eskalovať alebo blufuje? Ako vojna na Ukrajine mení pomery vojenských síl v Európe? Odpovede ponúkne Alexander Duleba zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku.

24.01.2023  
Čo prinesie rok 2023 v zahraničnej politike?
Čo prinesie rok 2023 v zahraničnej politike?

Vstupuje Európa do roku 2023 posilnená alebo otrasená? Čo budú určujúce momenty v jej dianí a ako sa bude vyvíjať vojna na Ukrajine? Odpovede ponúknu experti SFPA Tomáš Strážay, Alexander Duleba a Miroslava Pisklová.

18.03.2022  
Vojna na Ukrajine – Ako zmení Európu?
Vojna na Ukrajine – Ako zmení Európu?

Ako je možné, že v 21. storočí vôbec došlo k tak vážnemu otvorenému vojenskému konfliktu? Čo nám aktuálna súdržnosť krajín EÚ napovedá o budúcom vývoji v jej zahraničnej a bezpečnostnej politike?

15.02.2022  
XX. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky
XX. ročník Hodnotiacej konferencie zahraničnej a európskej politiky Slovenskej republiky

Hodnotiaca konferencia je platforma, ktorá má vo verejnej zahraničnopolitickej debate osobitné postavenie. Výnimočnosť tohtoročnej konferencie však bude spočívať v jej zábere – hodnotiť bude špecifické obdobie presahujúce jeden rok, obdobie zmeny geopolitiky, vytvárania nového bezpečnostného a zahraničnopolitického prostredia, či globálne transformačné procesy.

02.02.2022  
Hrozí na Ukrajine vojna s Ruskom? 
Hrozí na Ukrajine vojna s Ruskom? 

Slovo „vojna“ sa už otvorene skloňuje v slovníku ruských i západných predstaviteľov. Máme sa pripravovať na otvorený vojenský konflikt u nášho suseda?

12.01.2022  
Hlavné témy zahraničnej politiky očami expertov SFPA
Hlavné témy zahraničnej politiky očami expertov SFPA

S našimi expertkami a expertmi zhodnotíme hlavné udalosti, ktoré hýbali zahraničnou politikou v roku 2021 a pozrieme sa aj na to, aké perspektívy ponúka rok 2022.

22.11.2021  
Bratislava
Central European Energy Conference 2021
Central European Energy Conference 2021

The aim of the 15th CEEC conference is to discuss the upcoming changes in energy sector. The consequences of Covid-19 pandemic created an opportunity to speed up necessary changes of energy sector. The conference will discuss the opportunities brought by the Recovery Facility in V4 countries and will pay special attention to emissions reduction in cities, new developments in energy storage, rail sector, and decarbonisation in industry.

20.05.2021  
online
Otváracia konferencia projektu „Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou“ (SIBSU)
Otváracia konferencia projektu „Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou“ (SIBSU)

Spoločná hranica s dĺžkou iba 97 km nie je len hranicou dobrých a dôveryhodných susedov, Slovenska a Ukrajiny, ale je aj vonkajšou hranicou EÚ

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah