>
Publikácie
>
Bilaterálne vzťahy SR s Ukrajinou a prognóza ich vývoja v strednodobej perspektíve

Bilaterálne vzťahy SR s Ukrajinou a prognóza ich vývoja v strednodobej perspektíve

Návrh stratégie rozvoja vzťahov s Ukrajinou
Alexander Duleba

Cieľom tohto textu je vypracovanie prognózy vývinu bilaterálnych vzťahov s Ukrajinou a návrhu stratégie rozvoja vzťahov SR s Ukrajinou v strednodobej perspektíve (10 – 15 rokov). Návrh stratégie je vypracovaný na základe analýzy doterajšieho prístupu vlád SR k vzťahom s Ukrajinou, identifikácii záujmov SR v bilaterálnych vzťahoch, analýze strednodobého výhľadu vývinu Ukrajiny z hľadiska jej politickej stability a schopnosti pokračovať v reformách a implementácii asociačnej dohody s EÚ a náčrtu scenárov strednodobého vývinu bilaterálnych vzťahov vrátane zhodnotenia vplyvu rusko-ukrajinskej krízy od roku 2014 na záujmy a medzinárodné postavenie SR.