>
Publikácie
>
Regionálny konvent o NATO – Prešov 2002

Regionálny konvent o NATO – Prešov 2002

Zborník príspevkov
Alexander Duleba

Cieľom konventu bolo prispieť do verejnej diskusie o vstupe Slovenska do NATO, umožniť občanom regiónu východného Slovenska získať informácie o úlohách NATO, o problémoch a výzvach týkajúcich sa medzinárodnej bezpečnosti a o možnostiach zapojenia sa Slovenska do Severoatlantických bezpečnostných štruktúr.

Na konvente vystúpilo 18 osobností, ktoré prezentovali svoje názory na dôležitosť vstupu Slovenskej republiky do NATO, medzi inými Bruce Jackson, predseda výboru USA pre NATO, J.E. Magda Vášáryová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa SR v Poľsku, Peter Weiss, predseda Zahraničného výboru NR SR, Ivan Korčok, generálny riaditeľ Sekcie medzinárodných organizácií a bezpečnostnej politiky MZV SR, Karl F. Csensich, viceprezident U.S. Steel Košice a prof. Juraj Stern, prorektor Ekonomickej univerzity.

Čitateľ nájde v tomto zborníku príspevkov pohľady ľudí, ktorí sa s témou vstupu Slovenska do NATO denne stretávajú pri svojej práci, pohľady ľudí žijúcich regióne východného Slovenska, ako aj pohľady zahraničných osobností, ktoré pomáhajú Slovensku budovať demokraciu a trhovú ekonomiku.

Publikácia obsahuje aj účastníkmi prijaté Vyhlásenie konventu, ktoré vyzýva na zodpovedný prístup politikov a občanov Slovenska k rozhodovaniu o jeho budúcnosti.

Veríme, že táto publikácia prispeje k diskusii o vstupe Slovenska do NATO a čitateľovi poskytne dostatok informácií o rôznych aspektoch vstupu Slovenska do NATO.

Zostavil: Vladimír Benč, Dagmar Pfeiferová, Alexander Duleba