>
Publikácie
>
Ukrajina, stredná Európa a Slovensko

Ukrajina, stredná Európa a Slovensko

Záujmy a perspektívy spolupráce- (Medzinárodná konferencia Bratislava, 24. – 25. 10. 1997).
Alexander Duleba

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku v spolupráci so zastúpením Nadácie Fridricha Eberta v SR spoločne usporiadali medzinárodnú konferenciu „Ukrajina, stredná Európa a Slovensko: záujmy a perspektívy spolupráce“, ktorá sa uskutočnila 24. – 25. októbra 1997 v Bratislave. Rokovanie konferencie bolo rozdelené do troch hlavných sekcií: 1. Ukrajina a stredná Európa: bezpečnostné a zahraničnopolitické aspekty; 2. Ukrajina a európska hospodárska a politická integrácia; 3. Slovensko a Ukrajina: perspektívy bilaterálnej spolupráce.

V texte sa autor pokúsil zhrnúť najdôležitejšie a najzaujímavejšie myšlienky, ktoré zazneli počas rokovania konferencie, rovnako ako i závery, ktoré z nich vyplývajú. Autor si dovolil skrátiť prednesené príspevky a spracovať ich do základných téz, pričom vychádzal z dvoch hlavných kritérií – ich informačnej a argumentačnej hodnoty.