>
Tím SFPA
>
Miroslava Pisklová

Miroslava Pisklová

Miroslava Pisklová vyštudovala Medzinárodné vzťahy na Karlovej univerzite v Prahe a predtým Európske štúdiá na Univerzite Komenského v Bratislave. Momentálne pokračuje doktorským štúdiom na FSV Karlovej univerzity so zameraním na európsku integráciu v oblasti obrany a transatlantickú spoluprácu. V SFPA pôsobí od septembra 2021 ako výskumná pracovníčka v rámci výskumného programu Európska únia. V minulosti pôsobila štyri roky v pražskom Inštitúte pre európsku politiku EUROPEUM a ešte predtým počas štúdií tri roky vo vydavateľstve týždenníka .týždeň. Zaujíma sa o záležitosti EÚ, európsku bezpečnosť a obranu, hybridné hrozby, transatlantické vzťahy.

Projekty

Národný konvent o EÚ
Národný konvent o EÚ

Cieľom projektu je zabezpečiť expertnú platformu generujúcu analýzy a odporúčania k jednotlivým sektorovým témam - Digitálna a zelená tranzícia; Dezinformácie a populizmus; Jednotný trh; Slovensko a EÚ v globálnom kontexte

Publikácie

Metodika vzdelávania slovenskej mládeže: Ako chrániť študentov proti dezinformáciám o zahraničnej politike, EÚ a NATO? Miroslava Pisklová

Publikácia kombinuje znalosti rôznych relevantných odborov a prispeje ku komplexnému boju proti dezinformáciám na Slovensku.

Čo nás stoja dezinformácie? Hlavní aktéri, strategická komunikácia a ekonomické aspekty dezinformácií počas pandémie Miroslava Pisklová

Zámerom publikácie je priblížiť odbornej a laickej verejnosti informácie z výskumov zameraných na dosah nielen pandémie covidu-19, ale aj dezinformačných a konšpiračných naratívov na ekonomiku Slovenska v rokoch 2020 až 2022.

QMV v SZBP: blížiaca sa nevyhnutnosť alebo znovu sa objavujúca utópia? Miroslava Pisklová

Tento politický dokument bol vypracovaný v rámci štipendijného programu Think Visegrad in Brussels.

Dezinformácie a V4 Miroslava Pisklová

Tento projekt realizovalo Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku s podporou Nadácie Hannsa Seidela.

Podujatia

19.05.2024  
Námestovo
20 rokov Slovenska v EÚ (Námestovo)
20 rokov Slovenska v EÚ (Námestovo)

Aká je Vaša predstava o ďalšom smerovaní Európskej únie? Príďte sa porozprávať o európskych témach, ktoré dnes rezonujú na Slovensku aj priamo v Námestove.

07.05.2024  
Košice
Diskusia s kandidátmi do Európskeho parlamentu
Diskusia s kandidátmi do Európskeho parlamentu

Akú majú pre svoje pôsobenie v tejto inštitúcii víziu? Akým oblastiam sa chcú venovať a aké hodnoty zastávať? Aká je ich predstava o ďalšom smerovaní EÚ? A prečo sa zúčastniť nastávajúcich volieb do Európskeho parlamentu? Príďte sa porozprávať o európskych témach, ktoré dnes rezonujú na Slovensku aj priamo v Košiciach.

06.05.2024  
Prešov
20 rokov Slovenska v EÚ (Prešov)
20 rokov Slovenska v EÚ (Prešov)

Aké hodnoty a priority by ste chceli vidieť zastúpené novými slovenskými poslancami v Európskom parlamente? Aká je Vaša predstava o ďalšom smerovaní Európskej únie? Príďte sa porozprávať o európskych témach, ktoré dnes rezonujú na Slovensku aj priamo v Prešove.

03.05.2024  
Bratislava
Bratislavský majáles – ZÓNA EURÓPA
Bratislavský majáles – ZÓNA EURÓPA

S našimi diskusiami o príbehu Slovenska v EÚ nás nájdete aj na 15. ročníku Bratislavského majálesu! Diskutovať s nami môžete prísť v piatok aj v sobotu, nájdete nás na Bratislavský majáles -- ZÓNA EURÓPA

02.05.2024  
Trnava
20 rokov Slovenska v EÚ (Trnava)
20 rokov Slovenska v EÚ (Trnava)

Aké hodnoty a priority by ste chceli vidieť zastúpené novými slovenskými poslancami v Európskom parlamente? Aká je Vaša predstava o ďalšom smerovaní Európskej únie? Príďte sa porozprávať o európskych témach, ktoré dnes rezonujú na Slovensku aj priamo v Trnave.

29.04.2024  
Trenčín
20 rokov Slovenska v EÚ (Trenčín)
20 rokov Slovenska v EÚ (Trenčín)

Pozývame vás na tretiu diskusiu na tému 20 rokov Slovenska v EÚ, ktorá sa bude konať v pondelok 29. 4. o 18:00 v priestoroch Klubu Lúč v Trenčíne (bývalý Dom obuvi, Mierové námestie 17).

25.04.2024  
Banská Bystrica
20 rokov Slovenska v EÚ (Banská Bystrica)
20 rokov Slovenska v EÚ (Banská Bystrica)

Aké hodnoty a priority by ste chceli vidieť zastúpené novými slovenskými poslancami v Európskom parlamente? Aká je Vaša predstava o ďalšom smerovaní Európskej únie? Príďte sa porozprávať o európskych témach, ktoré dnes rezonujú na Slovensku aj priamo v Banskej Bystrici.

19.04.2024  
Nitra
20 rokov Slovenska v EÚ (Nitra)
20 rokov Slovenska v EÚ (Nitra)

Aké hodnoty a priority by ste chceli vidieť zastúpené novými slovenskými poslancami v Európskom parlamente? Aká je Vaša predstava o ďalšom smerovaní Európskej únie?  Príďte sa porozprávať o európskych témach, ktoré dnes rezonujú na Slovensku aj priamo v Nitre.

15.03.2024  
Desať oblastí, v ktorých by EÚ mohla urobiť viac
Desať oblastí, v ktorých by EÚ mohla urobiť viac

Pozývame vás na ďalšiu zo série expertných diskusií, na ktorej bude v úvode odprezentovaná nová štúdia Výskumného centra Európskeho parlamentu pod názvom „Desať oblastí, v ktorých by Európa mohla pre vás urobiť viac".

23.03.2023  
Online
Aký bol rok v zahraničnej politike SR?
Aký bol rok v zahraničnej politike SR?

Ako ruská agresia odhalila vnútorné problémy Slovenska, ktoré môžu mať ďalekosiahle následky pre euroatlantické ukotvenie spoločnosti? Ako sa vyvíjala naša pomoc Ukrajine a ako vojna ovplyvňuje vzťahy v rámci V4? Odpovede ponúknu experti SFPA Tomáš Strážay, Alexander Duleba a Miroslava Pisklová, ktorí sú zároveň vybranými autormi textov v Ročenke zahraničnej politiky SR, ktorú každoročne SFPA vydáva.

24.01.2023  
Čo prinesie rok 2023 v zahraničnej politike?
Čo prinesie rok 2023 v zahraničnej politike?

Vstupuje Európa do roku 2023 posilnená alebo otrasená? Čo budú určujúce momenty v jej dianí a ako sa bude vyvíjať vojna na Ukrajine? Odpovede ponúknu experti SFPA Tomáš Strážay, Alexander Duleba a Miroslava Pisklová.

30.05.2022  
Bratislava
Záverečná hodnotiaca konferencia o výsledkoch Konferencie o budúcnosti Európy
Záverečná hodnotiaca konferencia o výsledkoch Konferencie o budúcnosti Európy

Dovoľujeme si Vás pozvať na Záverečnú hodnotiacu konferenciu o výsledkoch Konferencie o budúcnosti Európy, ktorá sa uskutoční 30.-31.5.2022 v priestoroch kongresovej sály MZVEZ SR na Hlbokej ceste 2 v Bratislave.

30.03.2022  
Ročenka zahraničnej politiky SR – sledujte debatu autorov
Ročenka zahraničnej politiky SR – sledujte debatu autorov

Slovensko sa nachádza v mimoriadne náročnom zahranično-politickom prostredí, ktoré zásadne formuje aj jeho vlastnú budúcnosť. Minuloročné debaty o tom, kam chce krajina patriť, vystriedalo zdesenie z ruskej agresie na Ukrajine. Do akej miery pomohol šok z vojny ukotviť zahranično-politickú orientáciu slovenskej verejnosti? Aké sú možnosti zmeny režimu v Maďarsku po blížiacich sa voľbách? Majú Gruzínsko a […]

18.02.2022  
Balík Fit for 55 a energetická kríza
Balík Fit for 55 a energetická kríza

Aké opatrenia pre oblasť energetiky zahŕňa balík Fit for 55? Aký ekonomický dopad bude mať energetická tranzícia na domácnosti a podniky? Ako sa na tieto opatrenia pozerá Slovensko?

14.01.2022  
Aký bol európsky rok 2021 a čo nás čaká v tomto roku?
Aký bol európsky rok 2021 a čo nás čaká v tomto roku?

Aký bol rok 2021 v Európe? A aké témy budú dominovať v oblasti európskej politiky v roku 2021? (online diskusia)

12.01.2022  
Hlavné témy zahraničnej politiky očami expertov SFPA
Hlavné témy zahraničnej politiky očami expertov SFPA

S našimi expertkami a expertmi zhodnotíme hlavné udalosti, ktoré hýbali zahraničnou politikou v roku 2021 a pozrieme sa aj na to, aké perspektívy ponúka rok 2022.

10.12.2021  
Balík Fit for 55 – príležitosti a výzvy
Balík Fit for 55 – príležitosti a výzvy

Balík Fit for 55, predstavuje súbor návrhov na revíziu či prijatie novej EÚ legislatívy v oblasti klímy, energetiky a dopravy. S ich zavedením by mala byť únia schopná dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. 🌍✅

26.11.2021  
Vplyv národných volieb na smerovanie EÚ
Vplyv národných volieb na smerovanie EÚ

Ako významné spoločenské udalosti ako napríklad voľby v jednotlivých členských štátoch vplývajú na iné štáty? Ovplyvňuje EÚ len zmena vo veľkých krajinách so silnou ekonomikou? A čo malé štáty, ako Slovensko?

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah