>
Publikácie
>
Dezinformácie a V4

Dezinformácie a V4

Tento projekt realizovalo Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku s podporou Nadácie Hannsa Seidela.
Juraj Sýkora Miroslava Pisklová

Náchylnosť krajín Vyšehradskej štvorky na dezinformácie je závažným problémom. Aby sme jej vedeli efektívne čeliť, je potrebné využívať rôzne nástroje – nemôžeme sa uspokojiť len s reaktívnymi stratégiami, ako je blokovanie problematických účtov a webových stránok na sociálnych sieťach alebo vytváranie komunikačných kampaní vyvracajúcich dezinformácie. Dôležité je pracovať s občanmi s cieľom zlepšiť ich informačnú gramotnosť a kritické myslenie ako súčasť preventívneho prístupu. Odborníci z krajín V4 napísali publikáciu poskytujúcu jasný obraz o dezinformačnom prostredí V4, úrovni mediálnej a informačnej gramotnosti v ich krajinách, a čo je dôležité, prišli so súborom odporúčaní, ako by krajiny zoskupenia mohli spolupracovať pri pomoci budovať spoločenskú odolnosť a čeliť dezinformačným hrozbám v dimenzii V4.