>
Publikácie
>
Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2023

Ročenka zahraničnej politiky Slovenskej republiky 2023

Zhrnutie kľúčových aspektov zahraničnej politiky SR na rok 2023.
Miroslava Pisklová Tomáš Strážay Peter Brezáni Veronika Oravcová

,,Rok 2023 bol pre Slovensko výnimočný rok. Nielen preto, že sa niesol v znamení tridsiatich rokov samostatnosti našej krajiny a budovania diplomatických vzťahov s krajinami po celom svete, ale aj kvôli nevídaným politickým zvratom na domácej scéne.“ (P. Demeš)

Ročenka zahraničnej politiky SR je unikátny projekt, ktorý už dve desaťročia úspešne prispieva k rozvoju tradície pravidelného hodnotenia a analýzy zahraničnej politiky Slovenskej republiky v danom roku a podporuje kultiváciu zahraničnopolitickej diskusie. Táto publikácia predstavuje významný a zároveň jediný knižný zdroj zaznamenávajúci vývoj zahraničnej politiky SR a diskusiu o jej ďalšom smerovaní.

Ročenka slúži na výmenu názorov, poznatkov, skúseností, postojov a argumentov s cieľom skvalitniť rozhodnutia v oblasti zahraničnej politiky tak, aby čo najlepšie slúžili záujmom tejto krajiny. Sme presvedčení, že je veľmi dôležité pravidelne vyhodnocovať, v akom stave sa nachádza zahraničná politika Slovenska, aké zásadné udalosti sa udiali v uplynulom roku a aké výzvy stoja pred Slovenskou republikou v najbližšej budúcnosti. To boli hlavné ciele a zámery predchádzajúcich vydaní ročenky a veríme, že sa nám to podarí aj v nasledujúcich rokoch. Všetky ročenky sú dostupné online na našej webovej stránke.

Najnovšiu ročenku hodnotiacu rok 2023 a vydanú v anglickom jazyku nájdete tu: