>
Publikácie
>
QMV v SZBP: blížiaca sa nevyhnutnosť alebo znovu sa objavujúca utópia?

QMV v SZBP: blížiaca sa nevyhnutnosť alebo znovu sa objavujúca utópia?

Tento politický dokument bol vypracovaný v rámci štipendijného programu Think Visegrad in Brussels.
Miroslava Pisklová

Nedávno sa rozprúdila diskusia o možnom rozšírení systému hlasovania kvalifikovanou väčšinou (QMV) na viac zostávajúcich oblastí politiky Rady EÚ, v ktorých sa ešte nepoužíva, konkrétne na spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku EÚ (SZBP). Cieľom tejto publikácie je analyzovať výhody a nevýhody zavedenia QMV v SZBP EÚ so zameraním na potenciálny vplyv na menšie členské štáty. Na účely tejto publikácie autorka viedla sériu osobných alebo online rozhovorov s odborníkmi z rôznych inštitúcií s cieľom rozšíriť svoj výskum tejto témy a poskytnúť do dokumentu cenné kvalitatívne poznatky.

Táto publikácia je dostupná len v anglickom jazyku.