>
Podujatia
>
CEEC XVII. – Stredoeurópska energetická konferencia 2023: Staré energetické prístupy na križovatke novej geoekonomickej reality

CEEC XVII. – Stredoeurópska energetická konferencia 2023: Staré energetické prístupy na križovatke novej geoekonomickej reality

20. - 21. november 2023, Sheraton Hotel, Bratislava, Slovenská republika
Nolan Theisen Barbora Legényová Tomáš Strážay Jitka Ivančíková Alexander Duleba Peter Brezáni Veronika Oravcová
Termín konania: 20.11.2023
Miesto: Sheraton Hotel

Tohtoročný 17. ročník Stredoeurópskej energetickej konferencie sme sa rozhodli venovať diskusii o výzvach, ktorým čelí energetický sektor. Záväzok EÚ a členských štátov dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050 bol ovplyvnený novou geopolitickou realitou, ktorá spôsobila neistotu v oblastiach stability dodávok a otrasom na trhu s energiami, čím vystavila európskych spotrebiteľov a priemysel extrémne vysokým cenám energií. Potreba okamžitého odklonu od ruských fosílnych palív zvýraznila potrebu urýchliť zelenú transformáciu nielen s cieľom dosiahnuť klimatické ciele EÚ, ale aj posilniť energetickú bezpečnosť a nezávislosť prostredníctvom nových politík a iniciatív.

Na CEEC XVII. budeme preto diskutovať o aktuálnych témach, ktorými sú reforma trhu s elektrinou, zelená obnova Ukrajiny, financovanie zelenej transformácie a obnovy budov, nízkouhlíková mobilita a taktiež o otázkach súvisiacich s jadrovou bezpečnosťou a dodávkami zemného plynu. Je tiež dlhoročnou tradíciou, že zástupca Medzinárodnej energetickej agentúry na konferencii predstaví vlajkovú publikáciu World Energy Outlook (WEO).