>
Tím SFPA
>
Nolan Theisen

Nolan Theisen

Senior výskumný pracovník pre energetiku a klimatickú politiku
theisen@sfpa.sk

Nolan Theisen je senior výskumným pracovníkom pre energetiku a klimatickú politiku Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku s takmer desaťročnými skúsenosťami v otázkach energetickej a klimatickej politiky strednej a východnej Európy. Začínal ako vedecký pracovník v Regionálnom centre pre výskum energetickej politiky (REKK) so sídlom v Budapešti. Je držiteľom magisterského titulu v medzinárodnej ekonómii na Kalifornskej univerzite v San Diegu v programe Global Policy and Strategy. V súčasnosti sa zameriava na prechod na čistú mobilitu a rozvoj panónskej geotermálnej energie. Nolan Theisen je tiež vedúcim projektu v Slovenskej asociácii pre elektromobilitu (SEVA).

Projekty

V4 Energy Think Tank Platform
V4 Energy Think Tank Platform

V4ETTP je platforma - stála sieť - think tankov, ktorá uľahčuje výskum a analýzu zameranú na energetiku a politiku s regionálnym zameraním, pričom sa opiera o odborné znalosti svojich členských inštitúcií v oblasti energetických štúdií.

Publikácie

Podujatia

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah