>
Podujatia
>
Otváracia konferencia projektu „Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou“ (SIBSU)

Otváracia konferencia projektu „Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou“ (SIBSU)

Spoločná hranica s dĺžkou iba 97 km nie je len hranicou dobrých a dôveryhodných susedov, Slovenska a Ukrajiny, ale je aj vonkajšou hranicou EÚ
Peter Brezáni Alexander Duleba
Termín konania: 20.05.2021
Miesto: online

S radosťou vám oznamujeme, že v SFPA rozbiehame nový projekt – „Bezpečná a inkluzívna hranica medzi Slovenskom a Ukrajinou“ (#SIBSU).

Spoločná hranica s dĺžkou iba 97 km nie je len hranicou dobrých a dôveryhodných susedov, Slovenska a Ukrajiny, ale je aj vonkajšou hranicou EÚ. O to dôležitejšie je tieto dobré vzťahy kultivovať, vzájomne sa učiť a intenzívne spolupracovať. Preto sme sa rozhodli projekt SIBSU – Safe and Inclusive Border SK-UA implementovať a do diskusie zapojiť okrem ľudí z hranice aj širšie skupiny, miestne komunity a expertov z oboch strán hranice. Chceme inšpirovať, prinášať nové partnerstvá a pokračovať v dobrej spolupráci, v dobrom manažmente hranice a v neposlednom rade prispieť k približovaniu sa Ukrajiny k Európskej únii.

Viac o projekte sa dozviete na našej úvodnej konferencii, ktorá sa koná utorok, 30.3.2021 a tiež na oficiálnej stránke projektu, kde môžete sledovať všetky budúce aktivity.