>
Publikácie
>
Slovensko a NATO: bezpečnosť prostredníctvom spolupráce

Slovensko a NATO: bezpečnosť prostredníctvom spolupráce

Medzinárodná konferencia, Prešov, 6. - 7. apríl 2001
Alexander Duleba

Hlavným cieľom konferencie ,,Slovensko a NATO: bezpečnosť prostredníctvom spolupráce‘‘, ktorú zorganizovala Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku v spolupráci s Úradom NATO pre informácie a tlač v Prešove v dňoch 6.-7. apríla 2001 bolo prispieť k prebiehajúcej bezpečnostnej diskusii v Slovenskej republike a najmä podporiť jej regionálnu dimenziu. 

Do diskusie o jednotlivých témach vstúpila väčšina účastníkov, okrem prednášajúcich predovšetkým vedúci panelov a tí, ktorí sa danou problematikou aktívne zaoberajú ako experti alebo publicisti (Grigorij Mesežnikov, prezident Inštitútu pre verejné otázky v Bratislave, Attila Szép, riaditeľ Slovenského inštitútu medzinárodných štúdií v Bratislave, Mário Nicolini, prezident Euroatlantického centra v Banskej Bystrici, nezávislý publicista Karel Hirman a najmä predstavitelia ozbrojených síl SR). 

Keďže názory prednášajúcich sú ďalej uvedené v príspevkoch publikovaných v tomto zborníku, zameriame sa na hlavné body, resp. konštatovania a poznatky účastníkov diskusie podľa hlavných tém. Tieto témy sa nutne neprekrývajú s názvami panelov, prípadne jednotlivých referátov v rámci panelov. Zhrnutie diskusie reprodukuje (v texte zvýraznene) aj terminológiu účastníkov, ktorá sa niekedy môže javiť ako neštandardná. Aj v tom však momentálne spočíva špecifikum slovenskej diskusie o otázkach obrany, bezpečnosti a transatlantickej integrácie. 

Editori: Alexander Duleba, Ivo Samson