>
Projekty
>
Bilaterálne diskusné fóra

Bilaterálne diskusné fóra

Bilaterálne diskusné fóra so susednými krajinami (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina), respektíve kľúčovými partnermi v rámci EÚ (Nemecko) vytvárajú priestor pre štrukturovaný dialóg
Tomáš Strážay Alexander Duleba Peter Brezáni

Bilaterálne diskusné fóra so susednými krajinami (Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Ukrajina), respektíve kľúčovými partnermi v rámci EÚ (Nemecko) vytvárajú priestor pre štrukturovaný dialóg o rôznych otázkach spoločného záujmu v oblasti zahraničnej a európskej politiky. Pridanou hodnotou diskusií v takomto formáte je rovnocenné zapájanie expertov z vládnej i mimovládnej sféry, ktorí sa tiež môžu priamo podieľať