>
Projekty
>
Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) 2021

Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) 2021

Konferencia sa koná pod záštitou predsedu vlády SR Eduarda Hegera a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.
Eva Mihočková Barbora Legényová Jitka Ivančíková Alexander Duleba Peter Brezáni Veronika Oravcová

Cieľom Stredoeurópskej energetickej konferencie (Central European Energy Conference (CEEC) je prediskutovať a analyzovať aktuálne otázky týkajúce sa energetickej a klimatickej politiky v strednej Európe v kontexte európskych politík. Zámerom konferencie je tiež spojiť popredných aktérov stredoeurópskeho energetického sektora a pomôcť nájsť lepšie riešenia pre energetické a klimatické politiky EÚ a strednej Európy. Informácie o predošlých konferenciách nájdete na webovej stránke podujatia: www.ceec.sk.

Debata o energetike je významne prepojená s klimatickými témami už niekoľko rokov a uplynulé ročníky CEEC túto diskusiu odzrkadľovali. Pandémia Covid-19 však priniesla novú príležitosť zrýchliť prijímanie zelených opatrení a realizáciu potrebných zmien v energetickom sektore.

Na 15. ročníku CEEC tak budeme diskutovať o európskom Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti v krajinách V4 a o hlavných črtách zelenej obnovy v týchto krajinách. Investície, ktoré sa budú v najbližších rokoch realizovať v oblasti dekarbonizácie a energetickej transformácie, sú kľúčové z pohľadu zvýšenia konkurencieschopnosti Slovenska, ale i celého regiónu strednej Európy. Majú napomôcť zapojeniu aktérov na lokálnej úrovni, začínajúcich podnikateľov a takisto zavedeniu inovácií v oblasti zelenej obnovy. Samozrejme, zelená obnova zasahuje do viacerých oblastí ekonomiky i lokálnych politík, a preto bude na konferencii i panelová diskusia o zmierňovaní a adaptácii na klimatickú zmenu v mestách ako aj o „zelených riešeniach“ v železničnej doprave. Prvýkrát prebehne samostatná panelová diskusia o dekarbonizácii a znižovaní emisií v priemysle a pripravovaných zmenách v tomto sektore.

Panelové diskusie budú prebiehať za osobnej účasti vystupujúcich a moderátorov v konferenčnom štúdiu, no viacerí zahraniční rečníci sa pridajú virtuálne. Aj tento rok budeme konferenciu vysielať v priamom prenose na internetovej stránke CEEC, ako aj na sociálnych sieťach SFPA. Možnosť zapojiť sa do diskusie tak dostanú aj tí, ktorí nás budú sledovať online.

Organizátori:

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Konferencia sa koná pod záštitou predsedu vlády SR Eduarda Hegera a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

Program a viac informácií o konferencii nájdete na ceec.sk/program.

Fotky z konferencie CEEC 2021:

CEEC 2021

Záznam z konferencie (slovenčina):

Výstupy z konferencie: