>
Projekty
>
Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) 2021

Stredoeurópska energetická konferencia (CEEC) 2021

Konferencia sa koná pod záštitou predsedu vlády SR Eduarda Hegera a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.
Eva Mihočková Barbora Legényová Juraj Sýkora Jitka Ivančíková Alexander Duleba Peter Brezáni Veronika Oravcová

Cieľom Stredoeurópskej energetickej konferencie (Central European Energy Conference (CEEC) je prediskutovať a analyzovať aktuálne otázky týkajúce sa energetickej a klimatickej politiky v strednej Európe v kontexte európskych politík. Zámerom konferencie je tiež spojiť popredných aktérov stredoeurópskeho energetického sektora a pomôcť nájsť lepšie riešenia pre energetické a klimatické politiky EÚ a strednej Európy. Informácie o predošlých konferenciách nájdete na webovej stránke podujatia: www.ceec.sk.

Debata o energetike je významne prepojená s klimatickými témami už niekoľko rokov a uplynulé ročníky CEEC túto diskusiu odzrkadľovali. Pandémia Covid-19 však priniesla novú príležitosť zrýchliť prijímanie zelených opatrení a realizáciu potrebných zmien v energetickom sektore.

Na 15. ročníku CEEC tak budeme diskutovať o európskom Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti v krajinách V4 a o hlavných črtách zelenej obnovy v týchto krajinách. Investície, ktoré sa budú v najbližších rokoch realizovať v oblasti dekarbonizácie a energetickej transformácie, sú kľúčové z pohľadu zvýšenia konkurencieschopnosti Slovenska, ale i celého regiónu strednej Európy. Majú napomôcť zapojeniu aktérov na lokálnej úrovni, začínajúcich podnikateľov a takisto zavedeniu inovácií v oblasti zelenej obnovy. Samozrejme, zelená obnova zasahuje do viacerých oblastí ekonomiky i lokálnych politík, a preto bude na konferencii i panelová diskusia o zmierňovaní a adaptácii na klimatickú zmenu v mestách ako aj o „zelených riešeniach“ v železničnej doprave. Prvýkrát prebehne samostatná panelová diskusia o dekarbonizácii a znižovaní emisií v priemysle a pripravovaných zmenách v tomto sektore.

Panelové diskusie budú prebiehať za osobnej účasti vystupujúcich a moderátorov v konferenčnom štúdiu, no viacerí zahraniční rečníci sa pridajú virtuálne. Aj tento rok budeme konferenciu vysielať v priamom prenose na internetovej stránke CEEC, ako aj na sociálnych sieťach SFPA. Možnosť zapojiť sa do diskusie tak dostanú aj tí, ktorí nás budú sledovať online.

Organizátori:

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (RC SFPA) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Konferencia sa koná pod záštitou predsedu vlády SR Eduarda Hegera a primátora hlavného mesta SR Bratislavy Matúša Valla.

Program a viac informácií o konferencii nájdete na ceec.sk/program.

Fotky z konferencie CEEC 2021:

CEEC 2021

Záznam z konferencie (slovenčina):

Výstupy z konferencie: