>
Publikácie
>
Zahraničná politika Slovenskej republiky

Zahraničná politika Slovenskej republiky

Východiská, stav a perspektívy
Alexander Duleba

Presvedčenie sa rodí z uvažovania, argumentovania a dialógu. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku vznikla z potreby vytvoriť fórum pre takúto diskusiu o zahraničnej politike. Od roku 1993 zorganizovala množstvo stretnutí, ktorých cieľom bolo získanie jasnejšej predstavy o medzinárodných vzťahoch, tvorbe a fungovaní zahraničnej politiky, ale aj o historických koreňoch a determinantoch slovenskej zahraničnej politiky. V spolupráci s Friedrich Ebert Stiftung uskutočnila v roku 1997 sériu odborných seminárov venovaných kľúčovým zahraničnopolitickým vzťahom Slovenskej republiky za účasti expertov zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Zaoberali sa otázkami európskej integrácie a bezpečnosti, vzťahmi so susedmi, s kľúčovými mocnosťami, ekonomickými aspektmi zahraničnej politiky a zahraničnou politikou ako súčasťou verejnej politiky. Diskusie na týchto seminároch a poznatky, ktoré sme si z nich odniesli tvoria podklad tejto práce.

Autori: Alexander Duleba – Pavol Lukáč – Miroslav Wlachovský