>
Témy
>
Indo-Pacifik

Indo-Pacifik

Cieľom indo-pacifického programu, teda geografickej oblasti od východného pobrežia Afriky po tichomorské ostrovné štáty, je zamerať sa na analýzu hlavných trendov v oblasti bezpečnosti, hospodárstva, politiky, spoločnosti a kultúry. Pridružení experti skúmajú vybrané štáty alebo témy v kontexte najnovších stratégií a iniciatív kľúčových aktérov, hlavných trendov, zmien a ich geopolitických dôsledkov pre miestne vlády, bilaterálnu a regionálnu spoluprácu, ako aj interakciu na globálnej scéne. Výstupy výskumu prinášajú odporúčania pre slovenskú zahraničnú politiku a usmerňujú rozhodovaciu sféru ku konštruktívnejšiemu angažovaniu sa s krajinami v Indopacifiku a v širšom zmysle pomáhajú Európskej únii (EÚ) napĺňať jej priority uvedené v Stratégii EÚ pre spoluprácu v Indo-Pacifiku.

Experti

Alica Kizeková

Vedúca výskumná pracovníčka

Podujatia

11.03.2024  
Bratislava
CEEasia Forum 2024
CEEasia Forum 2024

Jednota uprostred rozvratu: Hľadanie spoločnej cesty pre Európu a východnú Áziu

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah