>
Témy
>
Ženy v zahraničnej politike

Ženy v zahraničnej politike

Rola žien v zahraničnej politike býva často bagatelizovaná alebo nepovšimnutá. Naším cieľom je preto poskytnúť protipól rodovým stereotypom o význame žien v zahraničnej politike a diplomacii. Chceme upozorniť na potrebu zvýšenia ich zastúpenia, ako aj na potrebu podpory inklúzie a diverzity v štátnych inštitúciách. Téme sa v venujeme komplexne. Náš výskum sa zameriava na historický vývoj, mapovanie súčasného stavu, komparatívnu analýzu a zber príkladov dobrej praxe zo Slovenska aj zo zahraničia. Skúmame bariéry, ktorým mladé ženy čelia na začiatku ich kariéry v diplomacii, a hľadáme spôsoby, ako sa tieto problémy dajú efektívne riešiť. Pripravujeme odporúčania na podporu inklúzie a diverzity pre vzdelávacie inštitúcie, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a ďalších aktérov. V našich osvetových aktivitách prepájame umenie a výskum s cieľom zviditeľniť ženy v slovenskej diplomacii, aby sme ako spoločnosť začali oceňovať ich dôležitý prínos.

Experti

Podujatia

Aj vďaka vašim 2% prinášame kvalitný obsah