>
Publikácie
>
Posun diskusie o rodových kvótach od nedostatočného zastúpenia žien k nadmernému zastúpeniu mužov v diplomacii

Posun diskusie o rodových kvótach od nedostatočného zastúpenia žien k nadmernému zastúpeniu mužov v diplomacii

Tento politický dokument bol vypracovaný v rámci štipendijného programu Think Visegrad in Brussels.
Ivana Uličná

Hoci sa v diplomacii dosiahol určitý pokrok v oblasti rodovej rovnosti, ženy sú na veľvyslaneckých postoch na celom svete stále nedostatočne zastúpené. Kvóty boli účinné pri zvyšovaní nominálneho zastúpenia žien, ale kritika zameraná na to, že kvóty sú symbolické a poškodzujú meritokraciu, kladie na ženy dvojité bremeno. Ani súčasný systém však nie je meritokratický, pretože muži ťažia z historickej výhody a predpokladanej kompetencie, zatiaľ čo ženy musia zdôvodniť svoju prítomnosť, dokázať svoju hodnotu a vyvrátiť rodové stereotypy. Preto tento stručný prehľad navrhuje, aby sa zameranie na nadmerné zastúpenie mužov namiesto nedostatočného zastúpenia žien, ako navrhuje Rainbow Murray (2014), zlepšilo zastúpenie všetkých a vytvorilo spravodlivejší systém založený na zásluhách.

Táto publikácia je dostupná len v anglickom jazyku.