>
Projekty
>
Prepájanie sietí žien v zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politike naprieč štátmi V4

Prepájanie sietí žien v zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politike naprieč štátmi V4

Hoci ženy tvoria polovicu populácie, ich účasť na formulovaní a implementovaní zahraničnej, európskej a bezpečnostnej politiky v krajinách V4 je v porovnaní s mužmi nepomerne nižšia. Aj napriek podstatnému pokroku v posledných dekádach nie je zastúpenie ženských expertných hlasov dostatočné a férové. K tejto nerovnováhe prispieva niekoľko pretrvávajúcich problémov, s ktorými sa ženy stretávajú vo všetkých krajinách V4.
Barbora Legényová Ivana Uličná

Cieľom tohto projektu je posilniť postavenie žien z Česka, Slovenska, Poľska a Maďarska v sektoroch zahraničnej politiky, a to pomocou vytvorenia medzinárodnej siete kontaktov, výmeny know-how a inšpirácie z jednotlivých krajín či zvyšovania povedomia o tejto problematike.

Usporiadame stretnutie expertiek zo všetkých štyroch šátov v Prahe a vo Varšave. Na nich si budú môcť nie len vymienať skúsenosti medzi sebou, ale budú mať tiež možnosť stretnúť sa s politikmi a političkami a zástupcami či zástupkyňami vládnych inštitúcií a ďalších relevantných organizácií.

Organizátorom projektu je AMO, ktoré na projekte spolupracuje s organizáciami z ďalších krajín V4: Casimir Pulaski Foundation (Poľsko), Centre for Euro-Atlantic Integration and Democracy (CEID, Maďarsko) a Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA).

Projekt je spolufinancovaný vládami Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska prostredníctvom vyšehradských grantov z Medzinárodného vyšehradského fondu. Poslaním fondu je presadzovať myšlienky udržateľnej spolupráce v strednej Európe.