>
Podujatia
>
Konferencia Ženy v diplomacii

Konferencia Ženy v diplomacii

9. november 2022, Kongresová sála MZVEZ SR
Barbora Legényová Ivana Uličná
Termín konania: 09.11.2022, 09:00
Miesto: Kongresová sála MZVEZ SR

Konferencia vytvorí priestor na zhodnotenie pokroku v oblasti inklúzie a diverzity v slovenskej diplomacii. Zmapuje spoločensko-kultúrne, ekonomické a inštitucionálne bariéry, analyzuje ich vplyv na súčasné postavenie žien a navrhne praktické riešenia pre zvýšenie inklúzie a diverzity v tejto oblasti.

Konferencia tiež vyšle dôležité hodnotové posolstvo o potrebe inklúzie a diverzity v štátnych inštitúciách a veríme, že sa stane príkladom pre ďalších slovenských aktérov.

Konferenciu organizuje SFPA v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Konferencia bude prebiehať v slovenskom jazyku, pričom bude zabezpečený simultánny preklad do anglického jazyka.

Pre účasť na konferencii je potrebné vyplniť registračný formulár najneskôr do 7. novembra 2022.

Program konferencie:

9:00
Privítanie
Tomáš Strážay, riaditeľ SFPA
9:05 – 9:15
Príhovory
Zuzana Čaputová, prezidentka SR (videozáznam)
Ingrid Brocková, štátna tajomníčka MZVEZ SR
9:15 – 10:30
Historická rola žien a vývoj spoločensko-kultúrneho naratívu v oblasti slovenskej zahraničnej politiky a diplomacie
Aby sme mohli pochopiť súčasné postavenie žien v slovenskej zahraničnej politike a diplomacii, musíme sa obzrieť späť. V tejto časti zrekonštruujeme prínos ženských aktérok naprieč časom, na pozadí meniacich sa politických zriadení. Odprezentujeme tu ucelený historický naratív o role žien v slovenskej zahraničnej politike a diplomacii. Berúc do úvahy sociokultúrny aj regionálny kontext, táto časť poskytne východiská pre chápanie nedokončeného príbehu politickej emancipácie žien, súčasného vývoja a potrieb. Zároveň oceníme dôležitý historický prínos žien – spisovateliek, aktivistiek, poradkýň a odborníčok.

Moderátorka
Magda Vášáryová, predsedníčka, Živena

Panelistky
Alena Bučeková, zástupkyňa predsedníčky, Živena
Marta Dobrotková, profesorka, Trnavská univerzita
10:30 – 10:50
Prestávka
10:50 – 12:00
Postavenie žien v zahraničnej politike a diplomacii v súčasnosti
Medzinárodné výskumy poukazujú na to, že zatiaľ čo sa zastúpenie žien v zahraničnej politike a diplomacii zvyšuje, autorita žien alebo povaha ich diplomatickej služby nenapreduje rovnakým tempom. Ako je to na Slovensku? V súčasnosti máme legislatívne nastavenie, ktoré umožňuje rovnosť a inklúziu na pracovisku. V tomto paneli zanalyzujeme ako ovplyvňujú spoločensko-kultúrne bariéry, napr. rodové stereotypy, postavenie žien v zahraničnej politike dnes. Prejavuje sa rovnosť príležitostí aj pri diplomatických vyslaniach do tzv. “high status countries”? Úlohou panelistov a panelistiek bude ďalej zanalyzovať aj ekonomické a inštitucionálne bariéry, ktorým ženy v zahraničnej politike a diplomacii v súčasnosti čelia. Ako to vyzerá v našom susedstve? Ktorými krajinami sa môžeme inšpirovať? A ktoré, naopak, môžeme inšpirovať my? 

Moderátorka
Veronika Cifrová Ostrihoňová

Panelisti/ky
Ingrid Brocková, štátna tajomníčka MZVEZ SR
Magda Vášáryová, bývalá veľvyslankyňa a štátna tajomníčka
Gabriel Bianchi, zástupca riaditeľky, SAV

12:00 – 13:30
Obedná prestávka
13:30 – 14:30
Talent management v diplomacii – od vzdelávania ku kariérnemu napredovaniu
Pri reflexii postavenia žien v zahraničnej politike a diplomacii je nevyhnutné preskúmať, či majú mladé ženy prístup k príležitostiam a skúsenostiam, ktoré môžu viesť k neskoršiemu úspechu. Pokusy o vysvetlenie súčasného stavu sa zameriavajú najmä na otázky týkajúce sa rovnováhy rodinného a profesijného života. Problém však má korene už na úrovni vzdelávania a na začiatku kariéry mladých žien, teda dlho predtým, ako začne rodinný život vôbec hrať podstatnú rolu. Výskum potvrdil, že pri nábore mladých talentov do štátnych diplomatických inštitúcií existujú procesy, ktoré zvýhodňujú mužov. Existuje tiež rozdiel v úlohách pridelených ženám a mužom na začiatku ich kariéry, a to aj ak sú na rovnakých pozíciách. Čo pokladajú mladé ženy za prekážky pre vstup a kariérny postup v oblasti zahraničnej politiky a diplomacie? Aké trendy prevládajú vo firemnom prostredí a čím sa môžu diplomatické inštitúcie inšpirovať? Panel zanalyzuje aj to, ako sa dá problém adresovať už na úrovni vzdelávacích inštitúcií. 

Moderátor
Martin Kováčik, vedúci oddelenia digitálnej a tlačovej agendy MZVEZ SR

Panelisti/ky
Katarína Králiková, riaditeľka komunikačného odboru MZVEZ SR
Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka, Profesia
Ivana Uličná, senior expertka SFPA
14:30 – 14:45
Prestávka
14:45 – 15:45
Odporúčania pre zvýšenie inklúzie a diverzity v slovenskej diplomacii
Cieľom tejto časti bude predstaviť a zanalyzovať spôsoby podpory inklúzie a diverzity v zahraničnej politike a diplomacii. Pozrieme sa na to, ako sa podarilo v tomto smere efektívne dosiahnuť výsledky napr. v Nórsku, Albánsku alebo vo Francúzsku. Uvidíme, že krajiny, ktoré v tejto oblasti dosiahli pokrok, za to vďačia práve cieleným opatreniam. Prečo je dôležitá rodová citlivosť v jazyku a ako kultivovať slovenský priestor v tomto smere? Povinné kvóty sú najkontroverznejším riešením, no zároveň treba brať do úvahy fakt, že vznikli práve kvôli rezistencii inštitúcií zabezpečiť inklúziu a diverzitu inými spôsobmi. Ako je to u nás? Čo sú rodové audity a ako ich robiť tak, aby sa nezredukovali na zaškrtávanie políčok? Panelisti a panelistky budú diskutovať aj o tom, ako vytvárať inkluzívne prostredie v slovenskej diplomacii a ako sa môžu jednotlivci aj kolektívy aktívne podieľať na odstraňovaní prekážok v tejto oblasti. 

Moderátorka
Katarína Strýčková, v Ženskom rode, Denník N

Panelisti/ky
Denisa Frelichová, generálna riaditeľka sekcie ministra a koordinátorka pre rovnosť príležitostí, diverzitu a inklúziu, MZVEZ SR
Ivan Novotný, právnik, MZVEZ SR
Lucia Yar, expertka, Euractiv
15:45 – 16:15
Rozhovor s pánom ministrom MZVEZ SR
Moderátorka
Zuzana Kovačič Hanzelová

Rastislav Káčer, minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
16:15
Záverečné slová a čaša vína
Denisa Frelichová, generálna riaditeľka sekcie ministra a koordinátorka pre rovnosť príležitostí, diverzitu a inklúziu, MZVEZ SR

Projekt Ženy v diplomacii je realizovaný z prostriedkov Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.