Návšteva štátnej tajomníčky MZVEZ Ingrid Brockovej v mládežníckom centre Axis v Comrate

Štátna tajomníčka MZVaEZ Ingrid Brocková počas svojej pracovnej cesty v Moldavsku zavítala aj do mládežníckeho centra v Comrate, kde jej členovia projektového tímu AMOG odprezentovali dosiahnuté výsledky a dopady projektov.