>
Podujatia
>
Iniciatíva troch morí – diskusia o možnostiach dosiahnutia cieľov regionálnej hospodárskej politiky

Iniciatíva troch morí – diskusia o možnostiach dosiahnutia cieľov regionálnej hospodárskej politiky

Pozývame vás na konferenciu na tému Iniciatíva troch morí - diskusia o možnostiach dosiahnutia cieľov regionálnej hospodárskej politiky.
Termín konania: 15.03.2024, 09:30
Miesto: Polish Institute in Bratislava

Ako prepojiť stredovýchodnú Európu?

Význam osi sever – juh v našom regióne rastie z hospodárskych aj bezpečnostných dôvodov. Odpoveď na túto otázku poskytuje Iniciatíva 3 morí, ktorej súčasťou je Poľsko aj Slovensko.

Z hľadiska nadchádzajúceho samitu Inciatívy, ktorý sa uskutoční v apríli vo Vilniuse, vás pozývame na diskusiu o potenciáli tohto formátu regionálnej spolupráce pri presadzovaní spoločných hospodárskych záujmov regiónu v rámci EÚ.

Podujatie organizujú spoločne veľvyslanectvá Poľska, Litvy a v spolupráci s veľvyslanectvom Rumunska, Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku a Poľským centrom východných štúdií vo Varšave.

Konferencia sa uskutoční 15. marca 2024 (piatok), v priestoroch Poľského inštitútu v Bratislave (Námestie SNP 486/27, 811 01 Bratislava)

Pre účasť na podujatí je potrebné registrovať sa e-mailom na adrese: arkadiusz.tos@msz.gov.pl do 11. marca 2024. Kapacita je obmedzená.

PROGRAM KONFERENCIE: