>
Publikácie
>
Európska únia dnes: Súčasné trendy a význam pre Slovensko

Európska únia dnes: Súčasné trendy a význam pre Slovensko

Vladimír Bilčík a Martin Bruncko (editori)

Táto knižka má ambíciu byť skromným príspevkom k širšiemu chápaniu najnovšieho vývoja v Európskej únii a výziev, ktoré stoja pred dnešnými kandidátskymi krajinami. Jej autori si kladú dva hlavné ciele. Snažia sa prispieť k všeobecnému porozumeniu procesov európskej integrácie vo vybraných politických a hospodárskych otázkach. Zároveň sa stručne zamýšľajú nad implikáciami posledného vývoja v daných oblastiach pre Slovensko.

Výber tém bol primárne podmienený profesionálnym záujom jednotlivých autorov, ktorí sa načrtnutým problematikám venujú buď ako analytici alebo ako praktici. Publikácia sa postupne venuje inštitucionálnym otázkam, analyzuje komplexný vzťah dvoch kľúčových členských krajín Európskej únie a opisuje zahraničnú politiku Únie.