>
Publikácie
>
Úloha Karpatského euroregiónu pri riešení menšinovej agendy

Úloha Karpatského euroregiónu pri riešení menšinovej agendy

Sanatórium "Karpaty" (Ukrajina), 29.-31. marca 2001

Táto publikácia predstavuje politické odporúčania týkajúce sa úlohy Karpatského euroregiónu pri riešení jeho menšinovej agendy, ktoré boli vypracované na základe diskusie na seminári, úplného znenia hlavných referátov a tiež vybraných príspevkov prednesených počas panelových diskusií.

Publikácia je súčasťou projektu Karpatský euroregión: Karpatský euroregión: perspektívy a výzvy, ktorý realizuje Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a Nadácia Strategické štúdie. Projekt je podporovaný organizáciou Freedom House a Karpatskou nadáciou.

Publikácia je dostupná len v anglickom jazyku.