>
Publikácie
>
Riziká a ohrozenia v strednej Európe v 21. storočí – vplyv na úlohu ozbrojených síl

Riziká a ohrozenia v strednej Európe v 21. storočí – vplyv na úlohu ozbrojených síl

Ivo Samson

Medzinárodná konferencia na tému Riziká a ohrozenia v strednej Európe v 21. storočí a ich vplyv na úlohu ozbrojených síl. (Častá-Papiernička, 26. – 27. 11. 1998)