>
Publikácie
>
Duch solidarity? Hodnotenie potenciálneho príspevku Slovenska k regionálnej bezpečnosti dodávok zemného plynu v rámci EÚ

Duch solidarity? Hodnotenie potenciálneho príspevku Slovenska k regionálnej bezpečnosti dodávok zemného plynu v rámci EÚ

Andrej Nosko, Veronika Oravcová a Nolan Theisen

Cieľom tejto štúdie bolo posúdiť pripravenosť Slovenska v sektore zemného plynu, jeho politický postoj k solidarite z verejných vyhlásení a navrhnúť možnosti oživenia mechanizmu regionálnej solidarity na zvládnutie súčasnej krízy, ako aj na urýchlenie prechodu nielen od ruského plynu, ale úplne od plynu, na splnenie klimatických cieľov do roku 2030 a neskôr.

Mechanizmus solidarity je dôležitým aspektom v rámci regionálnej spolupráce. Ruská invázia na Ukrajinu vo februári 2022 naplno odhalila problém energetickej závislosti od Ruskej federácie, najmä v energetickom sektore. Vysoká energetická závislosť Európy, najmä strednej a východnej Európy (SVE), od ruských energetických zdrojov je limitujúcim faktorom pre EÚ, aby zaviedla úplné sankcie na dovoz energie. EÚ reagovala oznámením stratégie REPowerEU v máji 2022 s cieľom úplne odstaviť blok od ruskej energie do roku 2027. Popri náhrade dodávok, väčšinou prostredníctvom LNG, sa v júli 2022 ministri členských štátov zodpovední za energetické portfólio dohodli na znížení spotreby plynu o 15 % do marca 2023, pričom sa budú riadiť plánom Save Gas for a Safe Winter.

Dohoda mala dva ciele: po prvé, členovia EÚ musia zaviesť opatrenia na úsporu zemného plynu a po druhé, plán má vytvoriť možnosti spolupráce v prípade silnej zimy a nedostatku plynu. Navrhuje sa v ňom aj povinný mechanizmus solidarity pre všetky krajiny EÚ počas nedostatku plynu. Preto sme sa bližšie pozreli na tento mechanizmus a úlohu Slovenska v ňom.

Táto publikácia je dostupná len v anglickom jazyku.