>
Publikácie
>
Diverzifikácia dodávok plynu ako kľúčový predpoklad efektívneho trhu s plynom V4

Diverzifikácia dodávok plynu ako kľúčový predpoklad efektívneho trhu s plynom V4

Jan Osička, Peter Plenta, Veronika Zapletalová

Cieľom tejto štúdie je poskytnúť podrobný prehľad možností diverzifikácie, ktoré by mohli v strednodobom horizonte zvýšiť počet nezávislých zdrojov plynu dodávaného na hranice V4. Hodnotíme možnosti plynovodov (PNG) z Nórska a Južného plynového koridoru (SGC), nekonvenčné zdroje (UNG) a skvapalnený zemný plyn (LNG), ktorý sa bude dodávať do V4 už v roku 2015.

Publikácia je dostupná len v anglickom jazyku.