>
Publikácie
>
Aktuálne otázky zahraničnej politiky Maďarskej republiky

Aktuálne otázky zahraničnej politiky Maďarskej republiky

Zsolt Németh

Príhovor štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí Maďarskej republiky.