>
Publikácie
>
Vesmírna obrana – výzva pre Slovensko?

Vesmírna obrana – výzva pre Slovensko?

Projekt vznikol v spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung – Zastúpenie v Slovenskej republike.

Vesmír už dávno nie je doménou výlučne superveľmocí, ale aj menších štátnych či súkromných aktérov. Vyšší záujem o vesmír však prináša aj nové hrozby a riziká, na ktoré musíme byť ako Aliancia pripravení.

Práve preto sme spoločne s Friedrich-Ebert-Stiftung zorganizovali 16. novembra expertný okrúhly stôl, kde sme diskutovali o možnostiach Slovenskej republiky vo vesmírnej obrane, o jej prístupe k vesmíru z pozície člena NATO, ako aj o hľadaní synergií medzi štátnymi inštitúciami a mimovládnym, akademickým a súkromným sektorom.

Experti sa zhodli, že Slovensko má kapacity a možnosti pre rozvoj svojich vesmírnych aktivít, potrebuje však stratégiu a stanovanie cieľov, ktoré vo vesmírnej obrane chce dosiahnuť. O vesmírnej obrane, jej význame pre Slovensko, ako aj o ďalších záveroch z okrúhleho stola sa môžete dočítať v publikácii Vesmírna obrana – výzva pre Slovensko?