>
Publikácie
>
Úloha Karpatského euroregiónu pri zmierňovaní možných negatívnych účinkov Schengenu

Úloha Karpatského euroregiónu pri zmierňovaní možných negatívnych účinkov Schengenu

Karpatský euroregión: Čierny orol, Prešov, Slovensko, 12. októbra 2001, workshop č. 4

Táto publikácia predstavuje politické odporúčania týkajúce sa úlohy Karpatského euroregiónu pri zmierňovaní potenciálnych negatívnych účinkov implementácie Schengenu, ktoré boli vypracované na základe diskusie na seminári, úplného znenia hlavných referátov a tiež vybraných príspevkov prednesených počas panelových diskusií.

Publikácia je súčasťou projektu Karpatský euroregión: Perspektívy a výzvy, ktorý realizuje Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku a Nadácia Strategické štúdie. Projekt je podporovaný organizáciou Freedom House a Karpatskou nadáciou.

Zostavil: Mgr: Vladimír Bilčík a Svitlana Mitryayeva

Publikácia je dostupná len v anglickom jazyku.