>
Publikácie
>
Rozširovanie EÚ – dôraz na ekonomické a sociálne riešenia

Rozširovanie EÚ – dôraz na ekonomické a sociálne riešenia

Reinhard Kuhlmann

Prvá kapitola pozostáva zo všeobecných poznámok o úlohe odborov 10 rokov po páde Berlínskeho múru. Druhá kapitola zahŕňa reflexie k situácii na Slovensku v roku 1999 v zmysle príprav na predvstupové rozhovory, zamestnanosti a sociálnej problematike, taktiež v súvislosti s predvstupovými rozhovormi.