>
Publikácie
>
Ročenka zahraničnej politiky SR 1999

Ročenka zahraničnej politiky SR 1999

Sumár kľúčových aspektov slovenskej zahraničnej politiky za daný rok.

Myšlienka vydávať Ročenku zahraničnej politiky Slovenskej republiky vznikla v obnovenom Slovenskom inštitúte medzinárodných štúdií na základe diskusií s pracovníkmi Inštitútu a nezávislými expertmi ešte v prípravnej fáze zriaďovania Inštitútu v roku 1998. Spoločenská objednávka pravidelne vydávať zborník názorov a hodnotení zahraničnej politiky štátu vyplynula z potreby registrovať vo forme dostupnej odbornej verejnosti vývoj v oblasti zahraničnej politiky v kľúčovom období zrodu štátu. Ročenka ako dobový zdroj informácií a hodnotení zahraničnej politiky zo strany rozhodujúcich aktérov spolu s priebežnou chronológiou zahraničnopolitických udalostí a ďalšou faktografiou je v tej či onej podobe štandardným výstupom vo väčšine vyspelých krajín.

Autori: Grigorij Mesežnikov, Magda Vášáryová, Urban Rusnák, Kamil Sládek, Rastislav Káčer, Ján Kuderjavý, František Dlhopolček