>
Publikácie
>
Európa a národy – európsky národ alebo Európa národov?

Európa a národy – európsky národ alebo Európa národov?

Preklad knihy diplomata a publicistu, ktorý je v súčasnosti veľvyslancom Švédska v Českej republike a v Slovenskej republike so sídlom v Prahe, Jeho Excelencie Ingmara Harlssona: Európa a národy (Európsky národ alebo Európa národov?).

Táto kniha vyšla vo švédčine v máji roku 1996. Bola napísaná ako reakcia na veľmi zjednodušené debaty, ktoré vo Švédsku predchádzali referendu o členstve Švédska v Európskej únii (ktoré sa konalo na jeseň roku 1994) a ktoré, bohužiaľ, pokračovali v rovnakom duchu i potom, ako sa Švédsko 1. januára 1995 stalo jej členom. Debaty sa i naďalej zameriavajú takmer výlučne na hospodárske dôsledky a i dnes sú vedené v termínoch biele — čierne alebo nebo — peklo.

Mojím zámerom bolo prispieť touto knihou k rozšíreniu debaty a načrtnúť historické pozadie dnešných európskych integračných snáh, ako i pokúsiť sa objasniť komplikovanú politickú skutočnosť, ktorá dnes tento proces riadi, a možnosti a ťažkosti, ktorým musí čeliť.

Dovoľujem si vyjadriť nádej, že kniha Európa a národy — európsky národ alebo Európa národov? bude môcť poslúžiť podobným spôsobom v nastávajúcej debate v súvislosti s členstvom Slovenska v Európskej únii. (Ingmar Harlsson)

Autor: Ingmar Harlsson